Hyppää sisältöön
Media

Arpajaislainsäädäntöön valmistellaan rahapelituottoja koskevat muutokset

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 9.3.2022 10.39
Tiedote 43/2022

Sisäministeriö valmistelee arpajaislainsäädäntöön välttämättömät muutokset, jotka koskevat rahapelituotolla rahoitettujen toimintojen uuteen rahoittamismalliin siirtymistä. Lakihankkeen taustalla on hallituksen linjaus uuden rahoitusmallin käyttöönotosta vuoden 2024 alusta alkaen.

Valtiosihteereistä koostuva hankeryhmä ja parlamentaarinen seurantaryhmä saivat helmikuun alussa valmiiksi ehdotuksen rahapelituotoilla rahoitettavien yleishyödyllisten toimintojen uudesta rahoitusmallista ja rahoitustasosta. Jatkossa Veikkaus Oy:n tuotto olisi tarkoitus tulouttaa valtion budjettiin yleiskatteellisena ilman nykyisiä korvamerkintöjä käyttökohteista.

Rahoitusmalliuudistuksen tavoitteena on katkaista nykyinen yhteys Veikkaus Oy:n rahapelituoton ja arpajaislaissa säädettyjen yksilöityjen käyttötarkoitusten välillä. Arpajaislailla säädetään tällä hetkellä Veikkaus Oy:n tuoton käyttämisestä urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen, nuorisotyön, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä hevoskasvatuksen ja -urheilun edistämiseen.

Arpajaislaista kumotaan valtionavustusmenettelyihin liittyvät säännökset ja päivitetään uuden rahoitusmallin mukaisiksi säännökset Veikkaus Oy:n tuoton käyttötarkoituksista, tuoton ottamisesta talousarvioon ja sen tilittämisestä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö valmistelevat omalta osaltaan uuden rahoitusmallin edellyttämät muutokset lainsäädäntöönsä. Uuteen rahoitusmalliin liittyvät lakiehdotukset on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa 2022.

Sisäministeriön hankkeen toimikausi päättyy 3.3.2023.

Arpajaislaki sääntelee rahapelaamista ja muita arpajaisia

Arpajaislaissa säädetään rahapelien ja muiden arpajaisten toimeenpanosta ja toimeenpanon valvonnasta, Veikkaus Oy:n toiminnasta ja toiminnan rajoituksista, tuottojen tilittämisestä ja käyttötarkoituksista sekä tuottojen käytön valvonnasta. Lain tarkoituksena on taata yleishyödyllisiin arpajaisiin osallistuvien oikeusturva, estää arpajaisiin liittyvät väärinkäytökset ja rikokset sekä ehkäistä ja vähentää arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586, [email protected]