Rahapelituotolla rahoitettujen toimintojen uuden rahoitusmallin edellyttämät arpajaislainsäädännön muutokset

SM006:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on valmistella rahapelituotolla rahoitettujen toimintojen uuden rahoitusmallin edellyttämät arpajaislainsäädännön muutokset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM006:00/2022

Asianumerot VN/6327/2022

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 9.3.2022 – 3.3.2023

Asettamispäivä 8.3.2022

Lainvalmistelu

HE laiksi arpajaislain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 45/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  10.11.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 264/2022

Tavoitteena on valmistella rahapelituotolla rahoitettujen toimintojen uuden rahoitusmallin edellyttämät arpajaislainsäädännön muutokset. Valmistelun lähtökohtana on valtioneuvoston 26.8.2021 asettamassa hankkeessa (VNK045:00/2021) valmisteltu 8.2.2022 julkaistu yhteisymmärrysmuistio. Hankkeen lähtökohtana on, että Suomen rahapelijärjestelmä perustuu jatkossakin hallitusohjelman mukaisesti yksinoikeusjärjestelmään. Esitys liittyy opetus- ja kulttuuriministeriössä (OKM030:00/2022), sosiaali- ja terveysministeriössä (STM073:00/2022), maa- ja metsätalousministeriössä (MMM018:00/2022) valmisteltaviin uutta rahoitusmallia koskeviin hallituksen esityksiin.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

YhteyshenkilöJukka Tukia, sisäministeriö

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 488 586
[email protected]

Yhteyshenkilö
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 488 573
[email protected]

Yhteyshenkilö
Tiina Tulirinta, Erityisasiantuntija
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tehtävänä on valmistella rahapelituotolla rahoitettujen toimintojen uuden rahoitusmallin edellyttämät arpajaislainsäädännön muutokset. Valmistelun lähtökohtana on valtiosihteereistä koostuneen hankeryhmän ja parlamentaarisen seurantaryhmän 8.2.2022 julkaistu yhteisymmärrysmuistio.

Hankkeen lähtökohtana on, että Suomen rahapelijärjestelmä perustuu jatkossakin hallitusohjelman mukaisesti yksinoikeusjärjestelmään. Hankkeessa on erityisesti otettava huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenevät yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämistä koskevat reunaehdot. Yhteisymmärrysmuistion mukaan hankeryhmän ja parlamentaarisen seurantaryhmän näkemyksenä on, että uudistus tulee tehdä tavalla, mikä ei vaaranna yksinoikeusjärjestelmän perusteita.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on valmistella rahapelituotolla rahoitettujen toimintojen uuden rahoitusmallin edellyttämät arpajaislainsäädännön muutokset.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto asetti 26.8.2021 pääministerin esityksestä hankkeen (VNK045:00/2021), jonka tehtävänä oli laatia ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta vuoden 2024 alusta lukien. Rahoitusmallin laatimisen pohjana oli puheenjohtaja Erkki Liikasen työryhmän raportti. Rahoitusmallin laatimisen pohjana oli puheenjohtaja Erkki Liikasen työryhmän raportti. Hankkeelle asetettiin valtiosihteereistä koostunut hankeryhmä sekä sihteeristö, jossa oli edustajat valtioneuvoston kansliasta, sisäministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä. Valtioneuvoston kanslia asetti hankkeen tueksi 13.10.2021 parlamentaarisen seurantaryhmän, jonka jäseninä toimivat kansanedustajat kustakin eduskuntaryhmästä ja pysyvinä asiantuntijoina asiantuntijoita edunsaajia edustavista keskeisistä järjestöistä. Hankkeen toimikausi päättyi 17.12.2021. Hankeryhmän ja parlamentaarisen seurantaryhmän yhteisymmärrysmuistio rahapelituotoilla rahoitettavien yleishyödyllisten toimintojen uudesta rahoitusmallista julkaistiin 8.2.2022.

Yhteisymmärrysmuistion mukaan rahoitusmalliuudistuksen tavoitteena on katkaista nykyinen Veikkaus Oy:n tulouttaman tuoton sekä nykyisten valtionavustusministeriöiden (opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö) ja arpajaislaissa säädettyjen käyttötarkoitusten välinen yhteys. Lisäksi tavoitteena on turvata rahapelien tuotolla aiemmin rahoitetuille sekä mahdollisille uusille vastaaville käyttötarkoituksille ennustettava, vakaa ja toimijoiden autonomian turvaava riittävä rahoitus ja varmistaa osaltaan suomalaisen yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän oikeuttamisperusteiden toteutumista. Tavoitteena on myös varmistaa osaltaan rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen tehtävien panostusten riittävyys sekä lisätä panostusten ja niillä aikaansaatavien vaikutusten läpinäkyvyyttä ja todennettavuutta. Yhteisymmärrysmuistion mukaan 1.1.2024 alkaen Veikkaus Oy:n tuotto tuloutetaan yleiskatteellisena valtion tulotilille, josta se siirtyy osaksi yleiskatteellista kehysrahoitusta. Uudessa rahoitusmallissa katkaistaan yhteys arpajaislaissa säädettyjen yksilöityjen käyttötarkoitusten väliltä. Yhteisymmärrysmuistion mukaan arpajaislakiin voi silti olla perusteltua sisällyttää kirjaus tuoton yleishyödyllisestä käytöstä, mikä arvioidaan arpajaislakiin tehtävien muutosten yhteydessä. Yhteisymmärrysmuistiossa todetaan, että esitetyn rahoitusmallin EU-yhteensopivuuden arviointia tulee jatkaa jatkovalmistelun yhteydessä.

Yhteisymmärrysmuistion mukaan uudessa rahoitusmallissa maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön sektoreille valmistellaan uudet käyttötarkoitukset määrittävät sektorikohtaiset puitelait, jotka yhtenäistävät nykykäytäntöjä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.