De ändringar i lotterilagstiftningen som den nya finansieringsmodellen för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter förutsätter

SM006:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att bereda de ändringar i lotterilagstiftningen som den nya finansieringsmodellen för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter förutsätter.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM006:00/2022

Ärendenummer VN/6327/2022

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 9.3.2022 – 3.3.2023

Datum för tillsättande 8.3.2022

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lotterilagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 45/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  10.11.2022
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 264/2022

Projektet har till uppgift att bereda de ändringar som krävs i lotterilagstiftningen i och med att det ska tas i bruk en ny finansieringsmodell för verksamhet som har finansierats med avkastning av penningspel. Beredningen utgår från ett samförståndsdokument efter att ha beretts i ett projekt (VNK045:00/2021) som tillsattes av statsrådet 26.8.2021. I enlighet med regeringsprogrammet är projektets utgångspunkt att Finlands penningspelssystem även i fortsättningen ska vara ett system baserat på ensamrätt. Propositionen har samband med de regeringspropositioner som gäller den nya finansieringsmodellen och som bereds vid UKM (OKM030:00/2022), SHM (STM073:00/2022) och JSM (MMM018:00/2022).

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

KontaktpersonJukka Tukia, inrikesministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 488 586
[email protected]

Kontaktperson
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 488 573
[email protected]

Kontaktperson
Tiina Tulirinta, Erityisasiantuntija
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tehtävänä on valmistella rahapelituotolla rahoitettujen toimintojen uuden rahoitusmallin edellyttämät arpajaislainsäädännön muutokset. Valmistelun lähtökohtana on valtiosihteereistä koostuneen hankeryhmän ja parlamentaarisen seurantaryhmän 8.2.2022 julkaistu yhteisymmärrysmuistio.

Hankkeen lähtökohtana on, että Suomen rahapelijärjestelmä perustuu jatkossakin hallitusohjelman mukaisesti yksinoikeusjärjestelmään. Hankkeessa on erityisesti otettava huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenevät yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämistä koskevat reunaehdot. Yhteisymmärrysmuistion mukaan hankeryhmän ja parlamentaarisen seurantaryhmän näkemyksenä on, että uudistus tulee tehdä tavalla, mikä ei vaaranna yksinoikeusjärjestelmän perusteita.

Sammandrag

Syftet med projektet är att bereda de ändringar i lotterilagstiftningen som den nya finansieringsmodellen för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter förutsätter.

Utgångspunkter

Valtioneuvosto asetti 26.8.2021 pääministerin esityksestä hankkeen (VNK045:00/2021), jonka tehtävänä oli laatia ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta vuoden 2024 alusta lukien. Rahoitusmallin laatimisen pohjana oli puheenjohtaja Erkki Liikasen työryhmän raportti. Rahoitusmallin laatimisen pohjana oli puheenjohtaja Erkki Liikasen työryhmän raportti. Hankkeelle asetettiin valtiosihteereistä koostunut hankeryhmä sekä sihteeristö, jossa oli edustajat valtioneuvoston kansliasta, sisäministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä. Valtioneuvoston kanslia asetti hankkeen tueksi 13.10.2021 parlamentaarisen seurantaryhmän, jonka jäseninä toimivat kansanedustajat kustakin eduskuntaryhmästä ja pysyvinä asiantuntijoina asiantuntijoita edunsaajia edustavista keskeisistä järjestöistä. Hankkeen toimikausi päättyi 17.12.2021. Hankeryhmän ja parlamentaarisen seurantaryhmän yhteisymmärrysmuistio rahapelituotoilla rahoitettavien yleishyödyllisten toimintojen uudesta rahoitusmallista julkaistiin 8.2.2022.

Yhteisymmärrysmuistion mukaan rahoitusmalliuudistuksen tavoitteena on katkaista nykyinen Veikkaus Oy:n tulouttaman tuoton sekä nykyisten valtionavustusministeriöiden (opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö) ja arpajaislaissa säädettyjen käyttötarkoitusten välinen yhteys. Lisäksi tavoitteena on turvata rahapelien tuotolla aiemmin rahoitetuille sekä mahdollisille uusille vastaaville käyttötarkoituksille ennustettava, vakaa ja toimijoiden autonomian turvaava riittävä rahoitus ja varmistaa osaltaan suomalaisen yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän oikeuttamisperusteiden toteutumista. Tavoitteena on myös varmistaa osaltaan rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen tehtävien panostusten riittävyys sekä lisätä panostusten ja niillä aikaansaatavien vaikutusten läpinäkyvyyttä ja todennettavuutta. Yhteisymmärrysmuistion mukaan 1.1.2024 alkaen Veikkaus Oy:n tuotto tuloutetaan yleiskatteellisena valtion tulotilille, josta se siirtyy osaksi yleiskatteellista kehysrahoitusta. Uudessa rahoitusmallissa katkaistaan yhteys arpajaislaissa säädettyjen yksilöityjen käyttötarkoitusten väliltä. Yhteisymmärrysmuistion mukaan arpajaislakiin voi silti olla perusteltua sisällyttää kirjaus tuoton yleishyödyllisestä käytöstä, mikä arvioidaan arpajaislakiin tehtävien muutosten yhteydessä. Yhteisymmärrysmuistiossa todetaan, että esitetyn rahoitusmallin EU-yhteensopivuuden arviointia tulee jatkaa jatkovalmistelun yhteydessä.

Yhteisymmärrysmuistion mukaan uudessa rahoitusmallissa maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön sektoreille valmistellaan uudet käyttötarkoitukset määrittävät sektorikohtaiset puitelait, jotka yhtenäistävät nykykäytäntöjä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.