Hyppää sisältöön
Media

Nya begränsningar i gränsövergång

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2020 8.26
Pressmeddelande
Gränsbevakare.

Statsrådet utfärdade den 7 april beslut som gäller inre och yttre gränser. Genom besluten skärps och förlängs begränsningarna i gränstrafiken mellan Finland och andra länder och karantänbestämmelserna fram till den 13 maj. Detta görs för att bromsa spridningen av coronavirusepidemin.

Den nödvändiga pendeltrafiken och annan nödvändig trafik är tillåten. En arbetstagare som tar sig över gränsen måste ha ett intyg av arbetsgivaren över att arbetet är nödvändigt.
Huvudregeln är att alla som anländer till Finland oberoende av orsaken till gränsövergången är skyldiga att följa de finska hälsovårdsmyndigheternas anvisningar och i 14 dygn hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän. Kravet om att i 14 dygn hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän gäller inte nödvändig gränsövergång för personalen inom den prehospitala akutsjukvården och räddningsväsendet eller transportpersonalen inom godstrafiken.

Transportpersonalen inom godstrafiken ges  anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd om att minska smittrisken och om att hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän.

Finländare som arbetar på den svenska eller norska sidan av gränsen ska hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän när de befinner sig i Finland. Anställda kan under detta villkor fortsätta att arbeta, med iakttagande av karantänanvisningarna. Arbetstagare som kommer till Finland från Sverige eller Norge ska följa anvisningarna om att minska smittrisken och ska om möjligt hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän både när de befinner sig i Finland och i hemlandet.

Social- och hälsovårdsministeriet har den 1 april meddelat sjukvårdsdistrikten ett beslut enligt vilket de anställda som anländer från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar karantän för en tid av 14 dygn.

Regeringen rekommenderar att rederibolagen med trafik till Finland från Sverige, Estland och Tyskland slutar sälja biljetter inom persontrafiken med undantag för gods- och frakttrafiken.

Regeringen följer noga hur sjukdomsläget utvecklas och är berett att vid behov ytterligare begränsa gränstrafiken.

Regeringens tidigare rekommendation om att inte resa utomlands gäller fortfarande. Situationen för alla som anländer från utlandet utreds efter gränskontrollen med hjälp av en blankett. De får också skriftliga anvisningar.

Förhållanden som motsvarar karantän innebär att den som anländer till landet ska vara hemma, på hotell eller på något annat inkvarteringsställe i 14 dygn utan närkontakt med andra människor. Man får inte heller gå till en matbutik eller ett apotek om det inte är nödvändigt. Kollektivtrafik får inte användas. Det är tillåtet att gå ut om hälsotillståndet tillåter det, förutsatt att man undviker närkontakter.

Arbetsgivarna ombeds utreda möjligheterna att minska arbetstagarnas rörlighet över gränsen, exempelvis genom att ordna inkvartering för arbetstagarna på den ort där de arbetar. Dessutom ska arbetsgivarna se till att arbetstagarna kan utföra sitt arbete så att de undviker onödig närkontakt och följer anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd om att minska smittrisken.

Definitionen av nödvändig pendeltrafik som överskrider gränsen ändras inte

Nödvändig pendeltrafik tillåts vid gränsövergångsställena mot Estland, Sverige och Norge på samma sätt som för närvarande. Som nödvändig trafik betraktas till exempel gränsövergångarna för personalen inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och räddningsväsendet. Annan nödvändig trafik avser exempelvis sådant arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och som inte kan skjutas upp. Dessutom får de arbetstagare som på basis av ett permanent anställningsförhållande arbetar inom den naturliga pendlingsregionen vid gränsen mot Sverige eller Norge ta sig över gränsen.

Gränskontrollen vid de inre gränserna och trafikbegränsningarna har redan gett resultat. Trafikvolymen vid landgränserna mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge har minskat med cirka 95 procent jämfört med det normala. För närvarande är cirka 80–90 procent av trafiken godstrafik. 

Medborgarrådgivning:
raja.fi/coronaviruset
Numret till Gränsbevakningsväsendets rådgivningstjänst är 050 597 2255 (kl. 8–16)

Ytterligare information till medierna:
presskontakt vid Gränsbevakningsväsendet: 050 456 2862, [email protected]
Inrikesministeriet: [email protected]