Hyppää sisältöön
Media

Rajan ylittämiseen uusia rajoituksia

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2020 8.26
Tiedote
Rajavartija.

Valtioneuvosto antoi 7. huhtikuuta sisä- ja ulkorajoja koskevat päätökset, joilla Suomen ja muiden maiden välisiä rajaliikenteen rajoituksia ja karanteenimääräyksiä tiukennetaan ja jatketaan 13. toukokuuta saakka. Näin tehdään koronavirusepidemian leviämisen hidastamiseksi.

Sallittua on välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Rajan ylittävällä työntekijällä on oltava työnantajan osoittama todistus työn välttämättömyydestä. 

Pääsääntönä on, että kaikki Suomeen saapuvat henkilöt ovat rajanylityksen syystä riippumatta velvollisia noudattamaan Suomen terveysviranomaisten ohjeita ja pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan. Välttämätöntä ensihoidon ja pelastustoimen henkilöstön rajanylitystä tai tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöä ei koske vaatimus 14 vuorokauden karanteenia vastaavissa olosuhteissa pysymisestä.

Tavaraliikenteen kuljetushenkilöstölle annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus tartuntariskin vähentämisestä ja karanteenia vastaavissa olosuhteissa olemisesta.

Ruotsin tai Norjan puolella työssä käyvien suomalaisten tulee olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa heidän ollessaan Suomen alueella. Työntekijät voivat tällä edellytyksellä jatkaa työssäkäyntiä karanteeniohjeistusta noudattaen. Ruotsista tai Norjasta Suomeen tulevien työntekijöiden puolestaan tulee noudattaa ohjeistusta tartuntariskin vähentämisestä ja olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa mahdollisuuksien mukaan niin Suomessa kuin kotona ollessaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 1.4. sairaanhoitopiireille päätöksen, jonka mukaan ulkomailta saapuva henkilöstö ohjataan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 14 vuorokauden ajaksi. 

Hallitus suosittaa Suomeen Ruotsista, Virosta ja Saksasta liikennöiviä laivayhtiöitä lopettamaan henkilöliikenteen lipunmyynnin lukuun ottamatta tavara- ja rahtiliikennettä.

Hallitus seuraa tautilanteen kehitystä tarkasti ja on valmistautunut tarvittaessa edelleen rajoittamaan rajaliikennettä.

Hallituksen aiempi suositus olla matkustamatta ulkomaille pätee edelleen.  Kaikkien ulkomailta saapuvien ihmisten tilanne selvitetään lomakkeen avulla rajatarkastuksen jälkeen ja he saavat myös kirjallisen ohjeen. 

Karanteeninomaiset olosuhteet tarkoittavat, että maahan saapuvan henkilön on oltava kotona, hotellissa tai muussa majoituksessa 14 vuorokautta ilman lähikontakteja muihin ihmisiin. Ruokakaupassa tai apteekissakaan ei pidä käydä, ellei se ole välttämätöntä. Joukkoliikennettä ei saa käyttää. Ulkoilu lähikontakteja välttäen on sallittua, jos oma vointi sen sallii. 

Työnantajille esitetään vetoomus selvittää keinoja vähentää työntekijöiden rajan yli liikkumista esimerkiksi majoittamalla työntekijöitä työssäkäyntipaikkakunnalla. Lisäksi työnantajien tulee huolehtia siitä, että työntekijät pystyisivät hoitamaan työnsä välttäen tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistusta tartuntariskin vähentämisestä.

Rajan ylittävän välttämättömän työmatkaliikenteen määrittely ei muutu


Viron, Ruotsin ja Norjan vastaisilla rajanylityspaikoilla sallitaan nykyiseen tapaan välttämätön työmatkaliikenne.  Välttämättömäksi liikenteeksi katsotaan esimerkiksi terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja pelastustoimen henkilöstön rajanylitysliikenne. Muuta välttämätöntä liikennettä on esimerkiksi yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt, jotka eivät siedä viivästystä. Lisäksi rajan ylitse pääsevät työntekijät, jotka pysyvään työsuhteeseen perustuen työskentelevät Ruotsin tai Norjan vastaisella rajalla olevalla luontaisella työssäkäyntialueella. 


Sisärajavalvonta ja liikenteen rajoittaminen ovat jo tuottaneet tulosta. Liikennemäärä Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä maarajoilla on vähentynyt normaalista noin 95 %. Tällä hetkellä noin 80-90 % liikenteestä on tavaraliikennettä.  


Kansalaisneuvonta:

raja.fi/koronainfo
Rajavartiolaitoksen neuvontapalvelun numero on 050 597 2255 (klo 8.00-16.00)
sähköpostitse: [email protected]
Alueelliset yhteystiedot

Lisätietoja medialle:
Rajavartiolaitoksen mediapuhelin: 050 456 2862, [email protected]
Sisäministeriö: [email protected]