Puolustusvoimien virka-apu poliisille

Valtioneuvosto on antanut 23.6.2021 eduskunnalle hallituksen esityksen uudeksi laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille. Esityksen keskeiset ehdotukset liittyvät viranomaisten varautumiseen ja hyvin poikkeuksellisia tilanteita sekä aseellista virka-apua koskevaan sääntelyyn.

Lakiesitys pohjautuu sisäministeriön johdolla valmisteltuun virkamiestyöryhmän tekemään mietintöön. Hanke käynnistettiin keväällä 2018.

Usein kysytyt kysymykset