Puolustusvoimien virka-apu poliisille

Eduskunta hyväksyi 6.5.2022 lain Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja rajavartiolain muuttamisesta annetun lain sekä eräitä muita virka-apua koskevia lakeja (EV 45/2022 vp). Tasavallan presidentti vahvisti 20.5.2022 lait tulemaan voimaan 15.6.2022. 

Virka-apulain keskeiset uudistukset liittyvät viranomaisten varautumiseen ja hyvin poikkeuksellisia tilanteita sekä aseellista virka-apua koskevaan sääntelyyn. Uusi virka-apulainsäädäntö pohjautuu sisäministeriön johdolla valmisteltuun virkamiestyöryhmän tekemään mietintöön. Hanke käynnistettiin keväällä 2018.

Usein kysytyt kysymykset

Lisätietoja

Heidi Aliranta, Erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488367