Puolustusvoimien virka-apu poliisille

Eduskunta hyväksyi 6.5.2022 lain Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja rajavartiolain muuttamisesta annetun lain sekä eräitä muita virka-apua koskevia lakeja (EV 45/2022 vp). Lait tulivat voimaan 15.6.2022. 

Virka-apulain keskeiset uudistukset liittyvät viranomaisten varautumiseen ja hyvin poikkeuksellisia tilanteita sekä aseellista virka-apua koskevaan sääntelyyn. 

Kysymyksiä ja vastauksia eduskunnalle annetusta hallituksen esityksestä

Alla olevat kysymykset ja vastaukset perustuvat eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen. Eduskuntakäsittelyn aikana lakien sisältöön on saattanut tulla muutoksia.

Kysymyksiä ja vastauksia ei ole päivitetty eduskuntakäsittelyn ja lakien vahvistamisen jälkeen.
Tarkista ajantasaiset säännökset Finlexistä

Lisätietoja

Heidi Aliranta, Erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488367