Försvarsmaktens handräckning till polisen

Den 6 maj 2022 antog riksdagen lagen om Försvarsmaktens handräckning till polisen och lagen om ändring av gränsbevakningslagen samt vissa andra lagar som har samband med handräckning (RSv 45/2022 rd). Republikens president stadfäste lagarna den 20 maj 2022 så att de träder i kraft den 15 juni 2022.

De viktigaste ändringarna av handräckningslagen gäller bestämmelserna om myndigheternas beredskap, ytterst exceptionella situationer och väpnad handräckning.

Frågor och svar om regeringens proposition till riksdagen

Frågorna och svaren nedan baserar sig på den regeringsproposition som lämnats till riksdagen. Det är möjligt att lagarnas innehåll har ändrats under riksdagsbehandlingen.

Frågorna och svaren har inte uppdaterats efter riksdagsbehandlingen och stadfästandet av lagarna. Kontrollera de uppdaterade bestämmelserna i Finlex.