Försvarsmaktens handräckning till polisen

Lagstiftningsprojektet om försvarsmaktens handräckning till polisen inleddes den 16 mars 2018. Projektet har beretts under ledning av inrikesministeriet i en tjänstemannaarbetsgrupp med bred sammansättning som godkände ett betänkande i saken i september 2020. 

Frågor och svar