Hyppää sisältöön
Media

EU:n raja- ja merivartiostoasetuksen toimeenpanoa valmistellaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2020 10.02
Tiedote 66/2020

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esityksestä, joka koskee Suomen osallistumista Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin toimintaan. Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia muun muassa rajavartiolakiin ja ulkomaalaislakiin.

Euroopan unioni antoi joulukuussa 2019 eurooppalaista raja- ja merivartiostostoa koskevan asetuksen, joka edellyttää Suomelta päivityksiä lainsäädäntöön.

Rajavartiolakiin lisättäisiin säännökset Rajavartiolaitoksen koordinaatioroolista yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanossa ja Suomen osallistumisesta Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin toimintaan.  

Ulkomaalaislakiin lisättäisiin säännökset Frontexin pysyvän joukon ryhmän jäsenen toimivaltuudesta avustaa Suomessa poliisia ja rajatarkastusviranomaisia turvapaikkahakemuksen vastaanottamisessa ja rekisteröinnissä sekä Maahanmuuttovirastoa turvapaikkatutkinnassa. 

Lisäksi lainsäädäntöön lisättäisiin säännökset palautuksiin liittyvien henkilötietojen luovuttamisesta Euroopan raja- ja merivartiovirastolle. 

EU:n raja- ja merivartiostoa koskevalla asetuksella vahvistetaan Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin toimintakykyä, tuetaan palautustoimintaa perusoikeuksia kunnioittaen sekä integroidaan Euroopan rajavalvontajärjestelmä (EUROSUR) osaksi eurooppalaista raja- ja merivartiostoa. Jatkossa eurooppalaiseen raja- ja merivartiostoon kuuluvat Frontexin ja rajaturvallisuudesta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten lisäksi myös palauttamisesta vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset.

Sisäministeriö asetti helmikuussa 2020 hankkeen valmistelemaan kansallisia säädösmuutoksia, joita eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskeva asetus edellyttää. Luonnos hallituksen esitykseksi on lausuntokierroksella 14.8. saakka. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella. Lait tulisivat voimaan 1.1.2021.

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto Frontex perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella vuonna 2016 varmistamaan rajaturvallisuus EU:n ulkorajoilla. Vastuu ulkorajavalvonnasta on jaettu Frontexin ja jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltioilla on kuitenkin ensisijainen vastuu ulkorajojensa valvonnasta.

Lisätietoja: 

Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellinen osasto, [email protected]
lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen, p. 0295 421 603, [email protected] (15.7.2020 alkaen)