Hoppa till innehåll
Media

Genomförandet av EU:s gräns- och kustbevakningsförordning bereds

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2020 10.02 | Publicerad på svenska 17.6.2020 kl. 13.29
Pressmeddelande 66/2020

Inrikesministeriet har sänt ett utkast till regeringens proposition om Finlands deltagande i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex verksamhet på remiss. I utkastet till proposition föreslås ändringar i bland annat gränsbevakningslagen och utlänningslagen.

Europeiska unionen antog i december 2019 en förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen, som förutsätter att Finland uppdaterar lagstiftningen. 

I gränsbevakningslagen föreslås nya bestämmelser om Gränsbevakningsväsendets samordningsroll vid genomförandet av den integrerade gränsförvaltningen och om Finlands deltagande i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex verksamhet.  

I utlänningslagen föreslås nya bestämmelser om befogenheten för medlemmarna i Frontex fasta styrka att bistå polisen och gränskontrollmyndigheterna i Finland vid mottagande och registrering av asylansökningar samt Migrationsverket vid asylutredningen. 

Till lagstiftningen fogas dessutom bestämmelser om utlämnande av personuppgifter som rör återsändanden till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. 

Genom förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen stärks Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex funktionsförmåga, stöds återsändandeverksamheten med respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna samt integreras det europeiska gränsövervakningssystemet (EUROSUR) i den europeiska gräns- och kustbevakningen. I fortsättningen kommer den europeiska gräns- och kustbevakningen inte bara att omfatta Frontex och de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för gränssäkerheten, utan också de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för återsändande.

Inrikesministeriet tillsatte i februari 2020 ett projekt för att bereda de nationella författningsändringar som förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen förutsätter. Utkastet till regeringsproposition är på remiss fram till den 14 augusti. Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen under höstsessionen. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex inrättades 2016 genom Europaparlamentets och rådets förordning för att säkerställa gränssäkerheten vid EU:s yttre gränser. Ansvaret för kontrollen av de yttre gränserna har fördelats mellan Frontex och medlemsstaterna. Medlemsstaterna har dock det primära ansvaret för kontrollen av sina yttre gränser.

Ytterligare information: 

Juridiska avdelningen vid staben för Gränsbevakningsväsendet, [email protected]
Jaana Heikkinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 603, [email protected] (fr.o.m. 15.7.2020).