Raja- ja merivartiostoasetuksen täytäntöönpano

Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun asetuksen edellyttämien säädösmuutosten valmistelu

SM001:00/2020 Säädösvalmistelu

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat marraskuussa 2019 uuden eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevan asetuksen (EU) 2019/1896. Hankkeen tehtävänä on valmistella asetuksen edellyttämät säädösmuutokset.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM001:00/2020

Asianumerot RVLDno-2019-1873

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 6.2.2020 – 31.12.2020

Asettamispäivä 6.2.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Lainvalmistelu

HE eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 39/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 41/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  5.10.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksen tarkoituksena on tehdä eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jaana Heikkinen, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Tiivistelmä

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat marraskuussa 2019 uuden eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevan asetuksen (EU) 2019/1896. Hankkeen tehtävänä on valmistella asetuksen edellyttämät säädösmuutokset.

Lähtökohdat

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto (EURMV) perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella vuonna 2016 varmistamaan Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla. Vastuu ulkorajavalvonnasta on jaettu Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) ja jäsenvaltioiden kesken, mutta jäsenvaltioilla on ensisijainen vastuu ulkoraja-osuutensa valvonnasta.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat marraskuussa 2019 eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevan uuden asetuksen (EU) 2019/1896. Asetuksella tehostetaan eurooppalaisen raja- ja merivartioston toimintaa vahvistamalla Frontexin toimintakykyä, tehostamalla palautustoimintaa sekä integroimalla Euroopan rajavalvontajärjestelmä Eurosur osaksi eurooppalaista raja- ja merivartiostoa. Jatkossa eurooppalaiseen raja- ja merivartiostoon kuuluvat Frontexin ja rajaturvallisuudesta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten lisäksi myös palauttamisesta vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.