Personer som gjort sig skyldiga till allvarliga brott kan i fortsättningen förlora sitt finska medborgarskap

Inrikesministeriet 25.4.2019 11.54
Pressmeddelande 33/2019

Medborgarskapslagen ändras så att personer som gjort sig skyldiga till vissa allvarliga brott kan förlora sitt finska medborgarskap. Statsrådet föreslog torsdagen den 25 april att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag. Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2019.

Bara en sådan person kan förlora sitt finska medborgarskap som har medborgarskap även i någon annan stat och dessutom tillräckliga faktiska band till den staten. Beslut om förlust av medborgarskap fattas av Migrationsverket.

Den som gör sig skyldig till ett brott som riktar sig mot Finlands vitala intressen och där det strängaste straffet är fängelse i minst åtta år kan förlora sitt finska medborgarskap. Sådana brott är t.ex. äventyrande av Finlands suveränitet, krigsanstiftan, landsförräderi och spioneri. Ytterligare en förutsättning för förlust av medborgarskap är att personen har dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff på minst fem år.

Medborgarskap kan likaså förloras på grund av allvarliga brott som begåtts i terroristiskt syfte, t.ex. brott mot förbudet mot kemiska vapen, grov människohandel, tagande av gisslan, kärnladdningsbrott, kapning eller dråp under förmildrande omständigheter. Då förutsätts det dessutom alltid att brottet riktat sig mot Finlands vitala intressen.

I överensstämmelse med den europeiska konventionen om medborgarskap kan andra i sig allvarliga brott inte fastställas som grund för förlust av medborgarskap. De internationella avtal som är bindande för Finland inverkar på vad det kan föreskrivas om förlust av medborgarskap.

– Förlust av medborgarskap är en exceptionell påföljd. De som har dömts för landsförräderi och terroristbrott har dock förlorat sin lojalitet mot Finland och finländare, säger expeditionsministärens inrikesminister Kai Mykkänen.

Det kan inte föreskrivas retroaktivt om fråntagande av medborgarskap. En person kan alltså förlora sitt medborgarskap endast på grund av ett sådant brott som har begåtts efter det att lagändringen trätt i kraft. Den lagändring som nu görs tillåter t.ex. inte att finländska IS-krigare som verkat i konfliktområdet i Mellanöstern fråntas sitt finländska medborgarskap.

Ytterligare information:

Hanna Pihkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 256, [email protected]
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 513 1539, [email protected] (intervjuförfrågningar till minister Mykkänen)

Kai Mykkänen SM002:00/2018