Asedirektiivi


Ampuma-asedirektiivi
Hankenumero

SM011:00/2017

Asettaja

Sisäministeriö

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Wed May 03 00:00:01 EEST 2017

Toimikausi/aikataulu

Wed May 03 00:00:01 EEST 2017 - Sat Jun 30 00:00:01 EEST 2018

Yhteyshenkilö

Johanna Puiro, johtava asiantuntija, 0295 488 584

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Tavoitteena on laatia hallituksen esitys keväällä 2018.

Tavoitteet

Tavoitteena on laatia hallituksen esityksen muotoon ampuma-asedirektiivin muuttamisesta johtuvat tarvittavat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön, lähinnä ampuma-aselakiin ja tarvittaessa myös lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Ensisijaisesti hallituksen esitykseen sisällytetään muutokset, joiden osalta täytäntöönpanoaika on 15 kuukautta ja mahdollisuuksien mukaan tehdään myös muut ampuma-asedirektiivin edellyttämät muutokset. Muita muutoksia ei ole tässä yhteydessä tarkoitus tehdä.

Hallituksen esityksen laatimissa ohjaavina periaatteina noudatetaan ampuma-asedirektiivin valmistelun aikana muodostettuja valtioneuvoston ja eduskunnan kantoja.

Hankkeessa osallistetaan keskeiset sidosryhmät (puolustusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisihallitus sekä kansalaisyhteiskunta). Hankkeessa pyydetään lausunnot keskeisiltä intressitahoilta. Lisäksi järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia asiantuntijoille ja sidosryhmille hankkeen kuluessa ja kuullaan tarvittaessa eri asiantuntijoita.

Hankkeessa tulee arvioida erityisesti sen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Hankkeesta tiedotetaan ja sitä koskevaa tietoa pidetään saatavilla valmistelun eri vaiheissa.

Tausta

Ampuma-asedirektiivin tarkoituksena on huolehtia siitä, että sisämarkkinat toimivat ampuma-aseiden osalta ja samalla taata korkea turvallisuustaso EU:n kansalaisille. Ampuma-asedirektiivin tarkoituksena on myös torjua terrorismia osana laajempia EU:n kokonaisvaltaisia toimia terrorismin ehkäisyssä. Hanke käynnistetään ampuma-asedirektiiviin tehtyjen muutosten täytäntöönpanemiseksi.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Järjestys ja turvallisuus. Väestönsuojelu

Asiasanat

Ampuma-aseet, Ampuma-aselaki, Direktiivit, Hallussapito, Hankinta, Valvonta

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Kari Johanna neuvotteleva virkamies sisäministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Puiro Johanna johtava asiantuntija sisäministeriö Valmistelija
Puiro Johanna johtava asiantuntija sisäministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Puiro Johanna johtava asiantuntija sisäministeriö Vastuuhenkilö
Nurminen Minnamaria vanhempi hallitussihteeri puolustusministeriö Henkilökohtainen varajäsen

Työryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Sivula Seppo poliisitarkastaja sisäministeriö Jäsen
Puiro Johanna johtava asiantuntija sisäministeriö Puheenjohtaja
Tuurihalme Timo Esittelijä puolustusministeriö Jäsen
Ranta Tarja ylitarkastaja Poliisihallitus Jäsen
Lehtonen Mika asehallintopäällikkö Poliihallitus Jäsen
Koponen Mika poliisitarkastaja Poliisihallitus Varajäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

5 asiakirjaa


 1. Lausunto

  Thu Jun 29 00:00:01 EEST 2017  Firearms United Finland ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30262/415011/LAUSUNTO_20170704095945_415011.pdf


 2. Pyyntö jäsenen nimeämiseksi

  Wed May 10 00:00:01 EEST 2017  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30262/410849/PYYNTO_20170515094340_410849.pdf


 3. Asettamispäätös

  Wed May 03 00:00:01 EEST 2017  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30262/410429/ASETTAMISPAATOS_20170504053521_410429.pdf


 4. Aikataulusuunnitelma

  Wed May 03 00:00:01 EEST 2017  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30262/410431/SUUNNITELMA_20170504053616_410431.pdf


 5. Kuulemissuunnitelma

  Wed May 03 00:00:01 EEST 2017  sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30262/410435/TIEDOTE_20170504075134_410435.pdf

Ei julkaisuja