EU:n asedirektiivin täytäntöönpano Suomessa

Eduskunta hyväksyi 19.3.2019 hallituksen esityksen muutoksista ampuma-aselakiin ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettuun lakiin. 

Hankkeen käsittely eduskunnassa

Lisätietoa ampuma-aseista

Valmistelun taustaa

Hankkeen tavoitteena on tehdä tarvittavat muutokset lainsäädäntöön, jotta EU:n asedirektiivi voidaan panna täytäntöön Suomessa. Muutoksia tehdään ainakin ampuma-aselakiin ja tarvittaessa myös lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Hankkeen aikana kansalliseen lainsäädäntöön ei tehdä muita kuin asedirektiivin edellyttämiä muutoksia. Jäsenvaltioiden tulee panna direktiivi täytäntöön pääosin 15 kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.

Asedirektiivin tarkoituksena on huolehtia siitä, että ampuma-aseiden sisämarkkinat toteutuvat, ja samalla taata korkea turvallisuustaso EU:n kansalaisille. Asedirektiivi on myös osa laajempia, EU:n kokonaisvaltaisia toimia terrorismin ehkäisyssä. Direktiivin säännökset erityisesti aseiden jäljitettävyyden parantamiseksi edistävät sisäistä turvallisuutta. Lisäksi säännökset vahvistavat asekaupan valvontaa ja yhtenäistävät EU:n ampuma-aselainsäädäntöä muutenkin.

Eteneminen

Hankkeen toimikausi oli 2.5.2017-30.6.2018. Lausuntokierros järjestettiin 4.5.2018-1.6.2018. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 11.10.2018.