Hyppää sisältöön
Media

Aselain muutokset virallistavat reserviläistoiminnan erityisaseman

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2019 11.50
Tiedote 21/2019

Eduskunta hyväksyi 19.3. hallituksen esityksen muutoksista ampuma-aselakiin ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettuun lakiin. Näin toteutetaan EU:n asedirektiivin edellyttämät muutokset Suomen lainsäädäntöön. Muutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian.

- Lakimuutoksilla varmistetaan kansalaisten turvallisuus ja samalla suomalaisen metsästyksen, aseharrastamisen ja reserviläistoiminnan jatkuminen. Direktiivin sovittaminen Suomen lainsäädäntöön on vaatinut työtä, mutta nyt määrittelemme reserviläistoiminnan erikseen poikkeusperusteeksi tarpeellisten aseiden hankinnalle ja käytölle. Vapaaehtoinen maanpuolustus saa kestävät lailliset puitteet ja eurooppalaisittain poikkeuksellisen aseman, joka sille Suomessa kuuluukin, toteaa sisäministeri Kai Mykkänen.

Ampuma-aselain aseluokitusten määritelmät ja aselupasäännökset muutettiin vastaamaan direktiivin muutosta. Lainvalmistelun lähtökohtana oli estää erityisen vaarallisten aseiden ja niiden osien päätymistä vääriin käsiin niin, että ei kuitenkaan vaikeuteta eurooppalaisittain poikkeuksellista reserviläistoimintaa ja muuta aseharrastamista Suomessa.

EU:n asedirektiivin muutosten taustalla ovat viime vuosina Keski-Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut, joissa on muun muassa käytetty sarjatuliaseita. Direktiivimuutoksen myötä tietyt aseet, kuten itselataavat kertatuliaseet isolla latauslaitteella, siirrettiin kiellettyjen aseiden ryhmään eli niin sanottuihin A-luokan aseisiin. Näin osa aikaisemmin luvanvaraiseen B-luokkaan kuuluvista aseista on siirretty kiellettyjen aseiden A-luokkaan.

Ampumakoulutuksessa voidaan käyttää A-luokan aseita

EU:n jäsenvaltioilla on mahdollisuus myöntää lupia kiellettyjen aseiden hankkimiseen ja hallussapitoon esimerkiksi maanpuolustustarkoituksessa, museoille ja keräilijöille sekä urheiluampujille. Suomen ampuma-aselainsäädännössä hyödynnetään tätä mahdollisuutta.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys voi saada aselupia tiettyihin direktiivin A-luokan aseisiin, joita käytetään sotilaallisia valmiuksia palvelevassa ampumakoulutuksessa. Lisäksi esimerkiksi reserviläis- ja ampumaurheilujärjestöt voivat saada A-luokan aseita ampumaurheilukoulutukseen.

Myös yksittäiset reserviläiset voivat saada luvan reserviläistoiminnan kannalta keskeisiin A-luokan aseisiin ja ampumaurheilijat pitkiin ja lyhyisiin itselataaviin kertatuliaseisiin isoilla latauslaitteilla. Muihin erityisen vaarallisiin aseisiin kuten räjähteisiin ja sarjatuliaseesta muutettuihin aseisiin ei myönnetä erikoislupia näillä harrastusperusteilla.

Latauslaitteiden luvanvaraisuuteen tulee useita poikkeuksia

Isoista itselataavien kertatuliaseiden latauslaitteista tulee luvanvaraisia. Muutoksen vaikutuksia vähentää se, että luvanvaraisuuden ulkopuolelle jäävät latauslaitteet, jotka on valmistettu sellaiseen sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946 ja jotka eivät sovi asennettavaksi itselataavaan kertatuliaseeseen. Näitä latauslaitteita on säilytetty muistoesineinä ja niitä ovat esimerkiksi Suomi-konepistoolin, Emma-pikakiväärin ja Lahti-Saloranta-pikakiväärin latauslaitteet.

Luvanvaraisuus ei koske myöskään pysyvästi toimintakelvottomaksi tehtyä tai pysyvästi kapasiteetiltaan rajoitettua latauslaitetta. Latauslaitteen pysyvästi toimintakelvottomaksi tekemisestä ja pysyvästä rajoittamisesta annetaan tarkemmat säännökset sisäministeriön asetuksella lain voimaantullessa.

EU:n asedirektiivi tuli voimaan 13.6.2017. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa EU:n asedirektiiviin liittyvät kansalliset lakimuutokset lähiaikoina. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

intermin.fi/ampuma-asedirektiivi

Hankkeen käsittely eduskunnassa

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Elina Rantakokko, p. 0295 488 611, [email protected] (soittopyynnöt sähköpostitse)
osastopäällikkö Risto Lammi, p. 0295 488 550, [email protected]
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 5131 539, [email protected] (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt)

 

Korjaus 21.3.2019 klo 13.30. Täsmennetty reserviläisten ja ampumaurheilijoiden lupia koskevaa tekstiä tiedotteen 7. kappaleessa.