Hyppää sisältöön
Media

Aselaki eduskuntaan, direktiivin edellyttämät muutokset eivät estä aseharrastamista

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2018 14.49
Tiedote 114/2018

Hallitus antoi 11.10. eduskunnalle esityksen muutoksista ampuma-aselakiin, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettuun lakiin ja asevelvollisuuslakiin. Näin toteutetaan EU:n asedirektiivin edellyttämät muutokset Suomen lainsäädäntöön.

- Kiitän sidosryhmiä aktiivisuudesta, saimme runsaasti lausuntopalautetta. Hallituksen esitykseen tehtiinkin useita merkittäviä muutoksia lausuntojen perusteella. Lopputuloksena meillä on lakiesitys, jolla varmistetaan kansalaisten turvallisuus direktiivin edellyttämällä tavalla ja samalla suomalaisen aseharrastamisen ja reserviläistoiminnan jatkuminen, toteaa sisäministeri Kai Mykkänen.

Merkittävimmät lausuntojen perusteella tehdyt muutokset liittyvät muun muassa isokokoisten latauslaitteiden luvanvaraisuuteen, niin sanotun reserviläispoikkeuksen muotoiluun ja ikärajoihin, harrastuneisuusvaatimusten pituuksiin ja yhteisöjen aselupiin.

- Asianmukaisesti isoja latauslaitteita hyödyntäneiden kannalta oleellista on, että ennen kesäkuuta 2017 myönnetyt aseluvat ovat voimassa lainmuutoksen jälkeenkin, Mykkänen sanoo.

Keskeisimmät lausuntokierroksen jälkeen tehdyt muutokset hallituksen esitykseen

Tavoitteena estää vaarallisten aseiden päätyminen vääriin käsiin

Lakiesityksen lähtökohtana on estää erityisen vaarallisten aseiden ja niiden osien päätymistä vääriin käsiin niin, että ei kuitenkaan vaikeuteta eurooppalaisittain poikkeuksellista reserviläistoimintaa ja muuta aseharrastamista Suomessa.

EU:n asedirektiivin muutosten taustalla ovat viime vuosina Keski-Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut, joissa on muun muassa käytetty sarjatuliaseita. Direktiivimuutoksen myötä tietyt aseet, kuten itselataavat kertatuliaseet isolla latauslaitteella, siirrettiin kiellettyjen aseiden ryhmään eli niin sanottuihin A-luokan aseisiin. Näin osa aikaisemmin luvanvaraiseen B-luokkaan kuuluvista aseista on siirretty kiellettyjen aseiden A-luokkaan. Ampuma-aselain aseluokitusten määritelmiä ja aselupasäännöksiä muutetaan vastaamaan direktiivin muutosta.

Ampumakoulutuksessa voidaan käyttää A-luokan aseita

EU:n jäsenvaltioilla on mahdollisuus myöntää lupia kiellettyjen aseiden hankkimiseen ja hallussapitoon esimerkiksi maanpuolustustarkoituksessa, museoille ja keräilijöille sekä urheiluampujille. Hallituksen lakiesityksessä hyödynnetään tätä mahdollisuutta.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys voisi saada aselupia tiettyihin direktiivin A-luokan aseisiin, joita käytetään sotilaallisia valmiuksia palvelevassa ampumakoulutuksessa. Lisäksi esimerkiksi reserviläis- ja ampumaurheilujärjestöt voivat saada A-luokan aseita ampumaurheilukoulutukseen.

Myös yksittäiset reserviläiset voisivat saada luvan reserviläistoiminnan kannalta keskeisiin A-luokan aseisiin ja ampumaurheilijat itselataaviin kertatuliaseisiin isoilla latauslaitteilla ja erityisen lyhyisiin puoliautomaattisiin aseisiin. Muihin erityisen vaarallisiin aseisiin kuten räjähteisiin ja sarjatuliaseesta muutettuihin aseisiin ei erikoislupia näillä harrastusperusteilla myönnettäisi.

Aselupa voidaan perua jos luvan myöntämisen edellytyksiä ei enää ole

Aseiden seurannan ja jäljittämisen parantaminen oli yksi direktiivin päätavoitteista.

Ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa tulee jatkossa peruuttaa niissä tapauksissa, joissa luvan myöntämisen edellytyksiä ei enää ole. Lisäksi harkinnanvaraisia ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan peruuttamisperusteita tarkennetaan.

Ampuma-aseluvan haltijoita seurataan jatkossa enemmän ja aselupia tarkastellaan säännöllisesti. Jatkossa esimerkiksi aseen ostajan henkilöllisyys ja aselupa tarkastetaan kun aseen ostaa verkkokaupasta.

Luvanhaltijan tulisi jatkossa tehdä ilmoitus ampuma-aseen tai aseen osan lainaamisesta poliisille, jos lainaaminen kestäisi pitempään kuin 30 päivää. Aseen osien hankkimisen luvanvaraisuutta koskevaa säännöstä tarkennetaan niin, että osia saisi jatkossa hankkia aseluvan nojalla vain siinä määrin, ettei hankittavista osista saa koottua toista ampuma-asetta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Blogi: Korjattu aselakiesitys tänään eduskuntaan

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Elina Rantakokko, p. 0295 488 611, [email protected]
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 5131 539, [email protected] (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt)