Hyppää sisältöön
Media

Asetietojärjestelmän sähköisen asioinnin käyttöönotto siirtyy

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 27.2.2020 13.49
Tiedote 14/2020

Ampuma-aselain mukaisen sähköisen asioinnin käyttöönotto siirtyy. Tämä johtuu poliisin asetietojärjestelmän valmistumisen viivästymisestä. Hallitus esitti 27.2. seuraavien lakien vahvistamista: laki ampuma-aselain voimaantulosäännösten muutosten kumoamisesta ja muuttamisesta, ampuma-aselaki sekä ampumaratalaki. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lakimuutokset 28.2. Lait tulevat voimaan 1. päivänä maaliskuuta 2020.

Voimaantulosäännösten muuttamisen ja kumoamisen taustalla on poliisin asetietojärjestelmän käyttöönoton viivästyminen. Tietyt sähköistä asiointia koskevat säännökset tulevat voimaan ja niitä voidaan soveltaa vasta kun asetietojärjestelmä on otettu käyttöön. Järjestelmän piti olla käytössä 1.3.2020. Uuden asetietojärjestelmän arvioitu valmistumisaika on tällä hetkellä 1.3.2024.

Ampuma-aselakiin ja ampumaratalakiin tehtiin pääasiallisesti teknisiä muutoksia. 

Eduskunnan vastaukseen sisältyy lausuma:

1) Eduskunta edellyttää hallituksen ensisijaisesti huolehtivan siitä, että ennen ampumaaselain 25 §:n voimaantuloa nyt säädettävän lain nojalla varmistutaan nykyisen tietojärjestelmän kehitystyöstä ja muista toimenpiteistä niin, ettei jää epävarmuutta aseturvallisuuden, elinkeinonharjoittajien tarpeiden ja oikeusturvan, asetietojärjestelmän eheyden ja luotettavuuden tai muiden asiassa merkityksellisten seikkojen suhteen; sekä 

2) Eduskunta edellyttää hallituksen toissijaisesti antavan eduskunnalle hallituksen esityksen ampuma-aselain 25 §:n voimaantulon lykkäämisestä 1.11.2020 jälkeiseen ajankohtaan, mikäli edellä 1 kohdassa tarkoitettua varmuutta ei joiltakin osin ole. 

Sisäministeriö on 24.2.2020 osoittanut Poliisihallitukselle toimeksiannon, jonka mukaan sen tulee ryhtyä kaikkiin eduskunnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Lisäksi Poliisihallituksen tulee säännönmukaisesti raportoida  sisäministeriötä hankkeen etenemisestä ja sellaisista mahdollisesti tiedossa tai ennakoitavissa olevista seikoista, joiden johdosta hallintovaliokunnan mietinnössä edellytetyt vaatimukset vaarantuisivat esimerkiksi aseturvallisuuden osalta.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Tero Kurenmaa, sisäministeriö, p. 0295 488 340 , [email protected]
tietohallintopäällikkö Janne Suuriniemi, p. 0295 481 706, [email protected]

Lisäys 27.2. klo 14.04. Lisätty tiedotteen loppuun kappale sisäministeriön Poliisihallitukselle osoittamasta toimeksiannosta.