Hoppa till innehåll
Media

Ibruktagandet av elektroniska tjänster i anslutning till vapenregistersystemet skjuts upp

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2020 13.49 | Publicerad på svenska 28.2.2020 kl. 12.22
Pressmeddelande 14/2020

Ibruktagandet av de elektroniska tjänster som avses i skjutvapenlagen skjuts upp. Detta beror på att färdigställandet av polisens vapenregistersystem fördröjs. Regeringen föreslog den 27 februari att följande lagar ska stadfästas: lagen om upphävande av en lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen, lagen om ändring av skjutvapenlagen, lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen och lagen om ändring av 2 § i lagen om skjutbanor. Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna den 28 februari. Lagarna träder i kraft den 1 mars 2020.

Orsaken till ändringen och upphävandet av ikraftträdandebestämmelserna är att ibruktagandet av polisens vapenregistersystem har försenats. Vissa bestämmelser om elektroniska tjänster träder i kraft och kan tillämpas först när vapenregistersystemet har tagits i bruk. Avsikten var att systemet tas i bruk den 1 mars 2020. Nu beräknas det att det nya vapenregistersystemet blir klart den 1 mars 2024.

I skjutvapenlagen och lagen om skjutbanor gjordes huvudsakligen tekniska ändringar. 

Riksdagens svar innehåller följande uttalande:

Riksdagen förutsätter att regeringen
1) i första hand ser till att det innan 25 § i skjutvapenlagen träder i kraft, med stöd av den nu föreslagna lagen säkerställs att det nuvarande informationssystemet utvecklas och vidtar andra åtgärder så att det inte råder osäkerhet om vapensäkerheten, näringsidkarnas behov och rättssäkerhet, vapenregistersystemets integritet och tillförlitlighet eller andra omständigheter som är av betydelse i ärendet och
2) i andra hand lämnar riksdagen en proposition om uppskjutande av ikraftträdandet av 25 § i skjutvapenlagen till en tidpunkt efter den 1 november 2020, om den säkerhet som avses i 1 punkten till någon del inte kan uppnås. 

Inrikesministeriet har den 24 februari 2020 gett Polisstyrelsen i uppdrag att vidta alla de åtgärder som riksdagen förutsätter. Dessutom ska Polisstyrelsen regelbundet rapportera till inrikesministeriet om hur projektet framskrider och om sådana omständigheter som man eventuellt känner till eller kan förutse och på grund av vilka de krav som ställs i förvaltningsutskottets betänkande kan äventyras, exempelvis i fråga om vapensäkerheten.

Ytterligare information:
Tero Kurenmaa, avdelningschef, inrikesministeriet, tfn 0295 488 340, [email protected]
Janne Suuriniemi, chef för IT-förvaltningen, tfn 0295 481 706, [email protected]