Ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagen om ändring av skjutvapenlagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen

SM032:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att ändra tidpunkten för ikraftträdandet av bestämmelserna om elektroniska tjänster i lagen om ändring av skjutvapenlagen så att den motsvarar den ändrade tidsplanen för projektet för utveckling av vapenregistersystemet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM032:00/2019

Ärendenummer SMDno-2019-1483

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 4.11.2019 – 4.12.2019

Datum för tillsättande 4.11.2019

Lagberedning

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen

Riksdagens svar EV 2/2020

Syftet med projektet är att ändra tidpunkten för ikraftträdandet av bestämmelserna om elektroniska tjänster i lagen om ändring av skjutvapenlagen så att den motsvarar den ändrade tidsplanen för projektet för utveckling av vapenregistersystemet.

Ansvarig ministerSisäministeri Ohisalo

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2019

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on muuttaa ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain sähköistä asiointia koskevien säännösten voimaantuloajankohtaa vastaamaan asetietojärjestelmän kehittämishankkeen muuttunutta toteutusaikataulua.

Sammandrag

Syftet med projektet är att ändra tidpunkten för ikraftträdandet av bestämmelserna om elektroniska tjänster i lagen om ändring av skjutvapenlagen så att den motsvarar den ändrade tidsplanen för projektet för utveckling av vapenregistersystemet.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.