Ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttaminen

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

SM032:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on muuttaa ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain sähköistä asiointia koskevien säännösten voimaantuloajankohtaa vastaamaan asetietojärjestelmähankkeen muuttunutta toteutusaikataulua.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM032:00/2019

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 4.11.2019 – 4.12.2019

Asettamispäivä 4.11.2019

Lainvalmistelu

HE laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 19.9.2019
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  49/2019
  51/2019
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  19.12.2019
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus-

Hankkeen tavoitteena on muuttaa ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain sähköistä asiointia koskevien säännösten voimaantuloajankohtaa. Voimaantuloajankohdat tulee vastata poliisin asetietojärjestelmähankkeen valmistumista.

VastuuministeriSisäministeri Ohisalo

Syysistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on muuttaa ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain sähköistä asiointia koskevien säännösten voimaantuloajankohtaa vastaamaan asetietojärjestelmän kehittämishankkeen muuttunutta toteutusaikataulua.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on muuttaa ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain sähköistä asiointia koskevien säännösten voimaantuloajankohtaa vastaamaan asetietojärjestelmähankkeen muuttunutta toteutusaikataulua.