Hyppää sisältöön
Media

Tarkempia säännöksiä ampuma-aseen latauslaitteen kapasiteetin rajoittamisesta ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tekemisestä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 11.7.2019 14.09
Tiedote 54/2019

Ampuma-aseen merkintää ja deaktivoituja ampuma-aseita koskevia säännöksiä tarkennetaan vastaamaan ampuma-aselain muuttamisesta annettua lakia. Myös ampuma-aseen ja aseen osan yksilöintitietoja koskevia säännöksiä muutetaan. Aktiivista ampumaurheilua, -harrastusta ja -harjoittelua koskeviin säännöksiin tulee uusi lupatyyppi, koska aseluvan voi jatkossa saada tiettyihin erityisen vaarallisiin ampuma-aseisiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevaan ampumakoulutukseen.

Valtioneuvosto antoi 11.7. asetuksen ampuma-aseasetuksen muuttamisesta, joka tulee voimaan 15.7.2019. Samaan aikaan tulee voimaan sisäministeriön asetus, jossa annetaan tarkempia säännöksiä teknisistä vaatimuksista ampuma-aseeksi muuttamisen estämiseksi sekä latauslaitteen kapasiteetin pysyvästä rajoittamisesta ja sen toiminnan pysyvästä estämisestä. Asetusmuutokset liittyvät ampuma-aselain muuttamisesta annettuun lakiin, jolla toteutetaan EU:n asedirektiiviin edellyttämät muutokset Suomen lainsäädäntöön. Muutokset tulevat voimaan 15.7.2019.

EU:n asedirektiivin muutosten taustalla ovat viime vuosina Keski-Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut, joissa on muun muassa käytetty sarjatuliaseita. Direktiivimuutoksen myötä tietyt aseet, kuten itselataavat kertatuliaseet isolla latauslaitteella, siirrettiin kiellettyjen aseiden ryhmään eli niin sanottuihin A-luokan aseisiin. Jäsenvaltioilla on kuitenkin oikeus myöntää niiden hankintaan ja hallussapitoon jatkossa lupia tiukkojen lupaedellytysten täyttyessä esimerkiksi ampumaurheilijoille sekä maanpuolustusta varten.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Elina Rantakokko, p. 0295 488 611, [email protected]

 

9.9.2019 Lisätty linkki asetussivulle.