Hoppa till innehåll
Media

Närmare bestämmelser om nedsättande av kapaciteten hos en laddningsanordning för skjutvapen och om försättande av en sådan anordning i varaktigt obrukbart skick

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.7.2019 14.09 | Publicerad på svenska 12.7.2019 kl. 11.32
Pressmeddelande 54/2019

Bestämmelser om märkning av skjutvapen och om deaktiverade skjutvapen preciseras så att de motsvarar lagen om ändring av skjutvapenlagen. Också bestämmelser om identifieringsuppgifter om skjutvapen och vapendelar ändras. Bestämmelserna om aktiv sport- och hobbyskytte och skytteövning kommer att innehålla en ny typ av tillstånd, eftersom man i fortsättningen kan få vapentillstånd för vissa synnerligen farliga skjutvapen för Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildning som främjar den militära förmågan.

Statsrådet utfärdade den 11 juli en förordning om ändring av skjutvapenförordningen. Förordningen träder i kraft den 15 juli 2019. Inrikesministeriets förordning som innehåller närmare bestämmelser om tekniska krav för att förhindra ändring till skjutvapen, om permanent nedsättande av kapaciteten hos en laddningsanordning och om försättande av en laddningsanordning i varaktigt obrukbart skick träder i kraft samtidigt. Förordningsändringarna hänför sig till lagen om ändring av skjutvapenlagen genom vilken de ändringar som EU:s vapendirektiv förutsätter genomförs i Finlands lagstiftning. Ändringarna träder i kraft den 15 juli 2019.

Bakgrunden till ändringarna av EU:s vapendirektiv är de senaste årens terrordåd i Centraleuropa, där bl.a. automatvapen har använts. I och med direktivändringen flyttades vissa vapen, t.ex. skjutvapen för självladdande enkelskott med laddningsanordning med stor kapacitet, till kategorin förbjudna skjutvapen, dvs. till den s.k. kategori A. I fortsättningen har medlemsstaterna dock rätt att bevilja t.ex. sportskyttar och för försvaret tillstånd för att skaffa och inneha sådana vapen, om stränga tillståndsvillkor uppfylls.

Ytterligare information:
Elina Rantakokko
, specialsakkunnig, tfn 0295 488 611, [email protected]