Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sisäministeriön poliisiosaston osastopäälliköksi Tero Kurenmaa

Inrikesministeriet 19.9.2019 13.24
Tiedote 69/2019

Valtioneuvosto on nimittänyt oikeustieteen tohtori Tero Kurenmaan sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkaan ajalle 1.10.2019 - 31.12.2020, kuitenkin enintään siksi ajaksi kuin viran vakinainen haltija on virkavapaana. Kurenmaa toimii tällä hetkellä Keskusrikospoliisin apulaispäällikkönä.

Osastopäällikkö johtaa ja kehittää poliisiosaston toimintaa sekä vastaa siitä, että osaston tehtävät hoidetaan tuloksellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Lisäksi osastopäällikön tehtäviin kuuluu toimialan yleinen kehittäminen ja yleisistä toimintaedellytyksistä huolehtiminen sekä kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö.

Sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikön määräaikaista virkaa haki kuusi henkilöä.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 0295 488 510, [email protected]