Valtioneuvoston periaatepäätös SM/2017/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2017 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Ari Evwaraye, Strategiapäällikkö p.029 5488373
Asia
Sisäisen turvallisuuden strategiassa hallitus määrittelee keskeisimmät Suomen sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat muutosvoimat lähitulevaisuudessa sekä toimenpiteet niihin vastaamiseksi. Strategian päätavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti, että Suomi on maailman turvallisin maa asua, elää, yrittää ja tehdä työtä. Sisäisen turvallisuuden käsite strategiassa sisältää sekä mitattavissa olevan turvallisuuden että ihmisten kokeman turvallisuuden tunteen. Strategiassa tunnistetaan seitsemän keskeistä turvallisuuden muutosvoimaa: monimuotoinen polarisoituminen, arvojen sirpaloituminen, maahanmuuton turvallisuusvaikutukset, ääriliikkeet ja -ideologiat, teknologian murros, globaali turvallisuusympäristö sekä julkisen talouden kehittyminen. Näiden muutosvoimien hallitsemiseksi strategiassa on kahdeksan toimenpidekokonaisuutta, jotka sisältävät yhteensä 39 toimenpidettä. Toimenpiteillä parannetaan turvallisuuden ennakointia, viranomaisten suorituskykyä ja yksilöiden sekä yhteisöjen kriisinkestokykyä. Lisäksi niillä edistetään laajasti viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän yhdensuuntaista toimintaa turvallisuuden parantamiseksi. Strategian ja sen toimenpiteiden kohteena ovat sellaiset sisäiseen turvallisuuteen liittyvät ilmiöt, joiden osalta on aiempaan verrattuna tunnistettu merkittävästi kohonneita riskejä tai jotka aiheuttavat haittaa koko yhteiskunnan turvallisuudelle, jollei niihin puututa ajoissa. Näin ollen strategia täydentää voimassa olevia valtioneuvoston päätöksiä Suomen sisäisen turvallisuuden ja sen eri osa-alueiden kehittämisestä. Strategian valmisteluun on osallistunut noin 100 asiantuntijaa yli 30 organisaatiosta. Valmistelua on johtanut sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministeriryhmä.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden strategiasta
Vaikutukset
Strategiassa esitetyt toimenpiteet toteutetaan osana viranomaisten toiminnan ja talouden suunnittelua myönnettyjen määrärahojen ja hallituksen kehyspäätösten rajoissa. Pääosa toimenpiteistä on jatkossa pysyvää toimintaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen