Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2018/103

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 273/2018 vp; EV 270/2018 vp)

HE 273/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Kukka Krüger, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488270
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaislain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen