Valtioneuvoston periaatepäätös SM/2019/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00

Sisäministeriö

Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma 2019–2023

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Kehittämispäällikkö, esittelijä Tarja Mankkinen, p. 029 5488370

Asia

Valtioneuvoston periaatepäätös jatkaa työtä, jota on tehty toimeenpanemalla kansallisia väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelmia, joista on tehty päätökset vuosina 2012 ja 2019. Toimenpideohjelma on valmisteltu ja se toimeenpannaan yhteistyössä eri viranomaisten kesken mukaan lukien paikalliset viranomaiset, sekä järjestöjen, tutkijoiden ja yhteisöjen kanssa. Toimenpideohjelmassa vahvistetaan väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin kansalliset määritelmät, toiminnan tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet. Toimenpideohjelma ohjaa työtä ja varmistaa, että toiminta perustuu samoihin periaatteisiin ja on yhdensuuntaista. Väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi ovat rajat ylittäviä uhkia, jotka johtavat äärimmillään terrorismiin. Suomen toiminnassa korostuvat ennalta ehkäisevä toiminta sekä perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tehokas ennalta ehkäisevä työ on tietoon perustuvaa toimintaa, jossa yhdistyvät turvallisuus ja sosiaalinen näkökulma. Toimenpideohjelmaa toteuttamalla huolehditaan siitä, että Suomi kantaa kansainvälisen vastuunsa torjumalla väkivaltaisten ekstremististen ryhmien toimintaa ja propagandaa. Toimintasuunnitelman toimeenpanemiseksi laaditaan täytäntöönpanosuunnitelma, jonka toimeenpanosta raportoidaan vuosittain oikeudenhoidon ja sisäisen turvallisuuden ministeriryhmälle.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelmaksi 2019–2023

Vaikutukset

Toimenpideohjelmassa päätettyjä toimenpiteitä toteutetaan nykyisten määrärajojen ja hyväksytyn talousarvion puitteissa. Määrärahalisäyksiä vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen valtiontalouden kehyksissä ja vuosittaisissa talousarvioissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen