Viran täyttäminen SM/2020/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.2.2020 13.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Hanne Huvila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488313
Esitys
Valtioneuvosto nimittää sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan hallintotieteiden maisteri Tiina-Kaisa Männikön 17.2.2020 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.