Valtioneuvoston asetus SM/2020/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.2.2020 11.15

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Tero Kurenmaa, Osastopäällikkö p.029 54488550
Asia
Voimassa olevan ampuma-aseasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (892/2019) voimaantulosäännöksen mukaan ampuma-asetuksen 12 ja 13 § sekä 14 ja 15 §:n kumoaminen tulevat voimaan 1.3.2020. Voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetuksen 12 ja 13 § sekä 14 ja 15 §:n kumoaminen tulisivatkin voimaan vasta 1.11.2020. Asetuksen voimaantulosäännöksen muuttaminen on sidoksissa eduskuntakäsittelyssä olleeseen lakiehdotukseen, jossa säädetään ampuma-aselain 25 §:n voimaantulosta. Ampuma-aselain 25 § tulee voimaan 1.11.2020. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ampuma-aseasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen