Vuokrasopimus SM/2020/18

« Raha-asiainvaliokunta 26.3.2020 13.00

Sisäministeriö

Maahanmuuttoviraston Käenkujan lupapalvelupisteen siirtyminen Malmin poliisiaseman kiinteistöön

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Tiina Snellman, Neuvotteleva virkamies p.029 5488638
Asia
Sisäministeriö oikeuttaisi Maahanmuuttoviraston tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimuksen Viljatie 2 kiinteistön toimitiloista Helsingissä. Toimitilojen kokonaispinta-ala on yhteensä 1 696 m², josta vuokra (alv 0 %) on 45 978 euroa (sis. tilojen turvallisuusteknisten järjestelmien vuokra sekä sähkö) kuukaudessa ja 552 000 euroa vuodessa. Vuokraan ja erilliskorvauksiin lisätään arvonlisävero. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ja vuokranmaksu alkaisi 1.12.2020. Sopimus on käytännössä monivuotinen. Sopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Vuokrattaviin tiloihin siirrettäisiin Maahanmuuttoviraston lupapalvelupiste Hämeentie 19/Käenkuja 3 -kiinteistöstä. Hanke on suunniteltu valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti. Päätoimipaikan toimitilat on tarkoitus muuntaa vastaamaan Maahanmuuttoviraston tilallisiin ja toiminnallisiin tarpeisiin. Sijoittuminen poliisiorganisaation välittömään läheisyyteen edistää viranomaisten välistä yhteistyötä. Tulevien tilojen toimitilatehokkuus olisi 23,8 m²/htv. Maahanmuuttoviraston lupapalvelupisteen vuokrakustannukset nousevat yhteensä 100 000 eurolla vuodessa. Malmin tilojen käyttöönotosta, entisten Käenkujan tilojen jäännösarvosta ja ennallistamisvastuusta aiheutuvat kustannukset ovat yhteensä noin 284 000 euroa. Lisääntyneet vuokramenot voidaan hoitaa Maahanmuuttoviraston toimintamenomomentin 26.40.01, vuoden 2020 talousarvion määrärahan ja hyväksytyn JTS/kehyksen v. 2021-2023 puitteissa, samoin kuin kertaluonteiset käyttöönottokustannukset.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio