Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta (HE 184/2022 vp; EV 317/2022 vp)

HE 184/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Hallitusneuvos Ilpo Helismaa, p. 029 5488422
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain pelastuslain muuttamisesta ja lain Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen