EU:n sisäasioiden rahastojen kansallisiin toimeenpano-ohjelmiin täydennyksiä

Sisäministeriö 28.2.2019 13.57
Tiedote 15/2019
lippu

Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) kansallisiin ohjelmiin on saatu lisärahoitusta Euroopan komissiolta.

AMIF-rahastoon komissio on myöntänyt 490 986 euron lisärahoituksen, joka kohdennetaan rahaston toimeenpano-ohjelmassa kotouttamis- ja paluutoimien edistämiseen. Lisäksi toimeenpano-ohjelmassa uudelleen kohdennetaan kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamistoimien tukemiseen komission aiemmin turvapaikanhakijoiden sisäisiin siirtoihin osoittama 900 000 euroa.

ISF-rahaston toimeenpano-ohjelmaan lisätään komission myöntämä 6 412 600 euron rahoitus, joka tulee käyttää EU:n rajanylitystietojärjestelmän (Entry Exit System, EES) toimeenpanoon. Rahoituksella on tarkoitus rahoittaa EES-järjestelmän käyttöönottoon liittyviä tietojärjestelmämuutoksia. Lisäksi ohjelmaan on tehty joitakin käyttämättä olevan rahoituksen uudelleenkohdennuksia.

Molempien rahastojen kevään haku järjestetään 4.-29.3. Lisätietoja hauista ja tuen hakemisesta saa rahastojen verkkosivuilta www.eusa-rahastot.fi.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Sanna Virtanen, 0295 488 300, [email protected]

neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, 0295 488 263, [email protected]

erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, 0295 488 267, [email protected]