EU:n sisäministerit kokoontuvat epäviralliseen oikeus- ja sisäasioiden neuvostoon

Sisäministeriö 11.7.2018 11.35
Tiedote 81/2018

Sisäministeri Kai Mykkänen osallistuu epäviralliseen oikeus- ja sisäasioiden neuvostoon 12.–13.7. Innsbruckissa. Kokouksessa keskustellaan eurooppalaisesta rajaturvallisuudesta, kriisinkestävästä turvapaikkajärjestelmästä ja poliisiyhteistyöhön liittyvistä teemoista. Osana turvapaikkajärjestelmän kehittämistyötä neuvostossa tarkastellaan myös kokonaisvaltaisempia uudistusvaihtoehtoja turvapaikkamenettelyn tehostamiseksi ja maihinnousun kehittämistä nykyistä paremmaksi.

Suomi pitää tärkeänä, että työtä EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi jatketaan tavoitteellisesti. EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistamisen keskeinen tavoite on järjestelmän parempi kriisinkestävyys. Myös Eurooppa-neuvosto totesi kesäkuussa, että uutta Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää koskeva uudistus on edistynyt paljon ja useat asiakokonaisuudet ovat lähellä viimeistelyä. Se korosti, että koko pakettia koskeva ratkaisu on löydettävä nopeasti, ja pyysi neuvostoa jatkamaan työtä.

Myös EU:n ulkorajavalvontaa on tarpeen edelleen tehostaa, mutta pelkästään ulkorajavalvontaa tehostamalla ei laittomaan maahantuloon liittyviä ongelmia voida ratkaista.

– Muuttoliikkeen hallinta on valtava globaali haaste. Euroopan tasolla parhaat tulokset saavutetaan yhteisillä, kokonaisvaltaisilla toimilla ja ratkaisuilla, ministeri Kai Mykkänen sanoo.

EU:ssa pohditaan mahdollisuuksia perustaa maihinnousupisteitä

Eurooppa-neuvosto kehotti neuvostoa tutkimaan mahdollisuutta perustaa yhteistyössä YK-järjestöjen kanssa EU:n ulkopuolisiin maihin alueellisia maihinnousupisteitä merestä pelastetuille Eurooppaan pyrkineille. Lisäksi merestä pelastetuille se esitti perustettavaksi keskuksia myös EU:n alueelle, maiden vapaaehtoisuuden pohjalta. Muuttoliikkeen hallinnan toimien lähtökohtana tulee kuitenkin aina olla ihmisoikeuksien täysimääräinen turvaaminen ja kunnioittaminen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

Ihmissalakuljetukseen on löydettävä ratkaisuja

Ministerit keskustelevat lisäksi poliisiyhteistyöstä, jonka osalta on tarkoitus keskittyä ihmissalakuljetukseen ja lähipoliisitoimintaan. EU:ssa keskustelu ihmissalakuljetukseen liittyen tuli erityisen ajankohtaiseksi vuosina 2015 ja 2016 muuttoliikkeen ja unionin alueelle suuntautuneen ihmissalakuljetuksen voimakkaan kasvun myötä. Ihmissalakuljettajien toimiin puuttuminen edellyttää tehokasta yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten ja lähtö- ja kauttakulkumaiden vastaavien viranomaisten kesken.

Suomessa lähipoliisitoiminta on poliisin perustehtävän hoitamista kansalaisläheisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Sillä on pitkät perinteet ja se on yksi väline, jonka avulla poliisi on ansainnut kansalaisten luottamuksen. Kyse on lähtökohtaisesti kansallisesta toiminnasta, jolla ei ole valtioiden rajat ylittävää ulottuvuutta sellaisenaan. Suomi pitää kuitenkin hyvänä, jos jäsenvaltiot vaihtavat asiasta kokemuksiaan ja parhaita käytänteitä.

Lisätietoja:

ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 040 720 2216, [email protected]