Kimmo Kohvakka nimitettiin pelastusylijohtajaksi

Sisäministeriö 4.10.2018 13.28
Tiedote 111/2018

Valtioneuvosto nimitti 4. lokakuuta pelastusylijohtajaksi sotatieteiden maisteri Kimmo Kohvakan. Hän aloittaa virassa 1. marraskuuta ja kausi kestää viisi vuotta.

Kohvakka toimii tällä hetkellä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Pelastustoimi ja
varautuminen -vastuualueen johtajana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä sekä Keski-Uudenmaan ja Helsingin pelastuslaitoksilla eri tehtävissä.

Pelastusylijohtaja toimii sisäministeriön pelastusosaston osastopäällikkönä ja johtaa osaston toimintaa. Pelastusosasto johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palveluiden saatavuutta ja tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä, yhteen sovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämisessä. Pelastusosastolle kuuluu myös Pelastusopiston ja Hätäkeskuslaitoksen ohjaus- ja valvontatehtäviä. Pelastusylijohtaja on sisäministeriön johtoryhmän jäsen.

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö, jonka päätehtävä on poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön valmistelu.

Lisätietoja

osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 040 570 5124, [email protected]