Maahanmuuttoviraston ylijohtajan virkaa hakee 13 henkilöä

Sisäministeriö 7.5.2020 16.26
Tiedote 40/2020

Maahanmuuttoviraston ylijohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä 13 hakemusta. Virka pyritään täyttämään 1.7.2020 lukien viiden vuoden määräajaksi.

Virkaa hakevat seuraavat henkilöt:

  • Jari Kähkönen, hallintotieteiden maisteri
  • Marjaana Laine, oikeustieteen kandidaatti
  • Piotr Lehtonen, Master of Business Administration
  • Piia Mannila, kauppatieteiden maisteri
  • Markku Mutanen, Master of Business Administration
  • Raimo Pyysalo, yleisesikuntaupseeri
  • Hannele Rahkala, kauppatieteiden maisteri
  • Marko Suomalainen, International Marketing MSc
  • Jaana Vuorio, oikeustieteen kandidaatti

Lisäksi neljä henkilöä ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Ylijohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää Maahanmuuttoviraston toimintaa. Hän vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoi näistä sisäministeriölle.

Maahanmuuttovirasto on sisäministeriön hallinnonalalla toimiva valtion virasto, joka käsittelee ja ratkaisee yksittäisiä ulkomaalaisia koskevia lupa-, turvapaikka- ja kansalaisuusasioita sekä vastaa kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton ja ulkomaalaisten säilöönottoyksikön käytännön toiminnan ohjauksesta.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, p. 0295 418 803, [email protected]