Poliisiosaston osastopäällikön määräaikaista virkaa haki 7 henkilöä

Sisäministeriö 15.8.2018 17.25
Tiedote 93/2018

Sisäministeriö poliisiosaston osastopäällikön määräaikaista virkasuhdetta haki seitsemän henkilöä määräaikaan mennessä. Tehtävä täytetään ajalle 1.10.2018–30.6.2019, kuitenkin enintään siksi ajaksi kuin viran vakinainen haltija on virkavapaana.

Osastopäällikön määräaikaista virkasuhdetta hakivat seuraavat henkilöt:

  • kasvatustieteen maisteri Risto Huttunen
  • oikeustieteen kandidaatti Petri Knape
  • oikeustieteen tohtori Tero Kurenmaa
  • oikeustieteen kandidaatti Katriina Laitinen
  • valtiotieteen maisteri Risto Lammi
  • tradenomi YAMK Piotr Marko Lehtonen
  • oikeustieteen maisteri, hallintotieteiden maisteri Jyrki Wasastjerna

Sisäministeriön poliisiosasto vastaa Poliisihallituksen ja Suojelupoliisin tulosohjauksesta, poliisin toimialan ohjauksesta ja valvonnasta sekä erikseen ministeriölle säädettävistä poliisin toimialan tehtävistä.

Osastopäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää poliisiosaston toimintaa sekä vastata siitä, että osaston tehtävät hoidetaan tuloksellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Lisäksi osastopäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa toimialan yleinen kehittäminen ja yleisistä toimintaedellytyksistä huolehtiminen sekä kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö. Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

Lisätietoja

osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 040 570 5124, [email protected]