Rajavartiolaitoksen henkilötietolainsäädäntöä uudistetaan

Sisäministeriö 3.7.2018 15.48
Uutinen
Kuva: Petri Huovinen/RVL

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen, jonka tavoitteena on saattaa henkilötietojen käsittelyä Rajavartiolaitoksessa koskeva lainsäädäntö ajan tasalle.

Uudella lailla henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa korvattaisiin nykyinen laki. Uudessa laissa huomioitaisiin Euroopan unionin tietosuoja-asetus ja tietosuojadirektiivi sekä eduskunnan huomautukset lain rakenteesta ja sisällöstä. Uusi laki perustuisi rekisterikohtaisen sääntelyn sijaan henkilötietojen käsittelytarkoituksiin. Lisäksi sääntelyn tarpeetonta yksityiskohtaisuutta ja päällekkäistä sääntelyä muun lainsäädännön kanssa vähennettäisiin.

Lakiin tehtäisiin myös joitakin kansallisista tarpeista johtuvia tarkistuksia, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä rikosten ennalta estämiseksi ja paljastamiseksi. Samassa yhteydessä tarkistettaisiin meripelastuslain henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset sekä muu Rajavartiolaitosta koskeva henkilötietolainsäädäntö.

Rajavartiolaitoksen uusi henkilötietolaki sovitetaan yhteen erityisesti poliisin ja Tullin henkilötietolakien uudistamista koskevien ehdotusten kanssa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2018, ja säädösmuutosten ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian.

Luonnos: Hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa

Lue lisää hankkeesta

Lisätietoja

lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. 0295 421 608, [email protected]