Sisäministeri Mykkänen osallistuu Marokossa YK-konferenssiin

Sisäministeriö 10.12.2018 9.23
Tiedote 144/2018

Sisäministeri Kai Mykkänen edustaa Suomea YK:n korkean tason konferenssissa Marokon Marrakeshissa 10. joulukuuta. Konferenssissa on tarkoitus hyväksyä YK:n turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista siirtolaisuutta koskeva globaali asiakirja. Siinä määritellään muuttoliikkeitä koskevia keskeisiä kysymyksiä ja keinoja reagoida niihin. Koska kyseessä on poliittinen asiakirja eikä kansainvälinen sopimus, asiakirja ei edellytä muutoksia Suomen lainsäädäntöön.

Niin kutsutun GCM-asiakirjan (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) tavoitteena on etsiä keinoja, joilla muuttoliikkeitä voitaisiin hallita kaikkien eduksi niin, että muuttoliike on turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista.

– Yksikään maa ei pysty ratkomaan maailmanlaajuisia muuttoliikekysymyksiä yksin. On kaikkien etu, että yhteisiin kysymyksiin etsitään ratkaisuja, jotta muuttoliike olisi hallittua ja yhtä lailla lähtö- ja kauttakulkumaat kuin vastaanottavatkin valtiot täyttäisivät velvoitteensa. Esimerkkinä tästä on omien kansalaisten takaisinottaminen, ministeri Mykkänen toteaa.

Asiakirjassa määritellään yhteinen visio ja johtavat periaatteet sekä yhteistyön viitekehys, johon sisältyy 23 tavoitetta. Asiakirja sisältää esimerkiksi toimenpiteitä ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen estämiseksi sekä ihmiskaupan uhrien auttamiseksi.

Suomi päättää jatkossakin rajojensa valvonnasta

Suomen suvereniteettiin asiakirja ei puutu. Suomi päättää jatkossakin ulkorajojensa valvonnasta ja siitä keitä ja miten maahan pääsee.

GCM-asiakirjan lopullinen hyväksyntä tapahtuu YK:n yleiskokouksessa. Hyväksymisen jälkeen asiakirjaa hyödynnetään kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla ratkaisujen löytämiseksi yhteistyön voimin.

Asiakirjaa on valmisteltu valtioiden välisessä yhteistyössä vuodesta 2016

YK:n jäsenmaat Yhdysvaltoja lukuun ottamatta ovat valmistelleet siirtolaisuusasiakirjaa vuodesta 2016, kun YK:n yleiskokouksessa päätettiin aloittaa hallitustenväliset neuvottelut maailmanlaajuisesta siirtolaisuudesta. Asiakirjaa on Suomessa käsitelty muun muassa eduskunnan suuressa valiokunnassa sekä ulkoasiain- ja hallintovaliokunnissa. Lisäksi ulkoministeriö on käynyt valmistelun aikana keskusteluja muiden ministeriöiden, kansalaisjärjestöjen, tiede- ja tutkimusyhteisöjen sekä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Mikä on GCM? Kysymyksiä ja vastauksia ulkoministeriön sivuilla

Lisätietoja
johtava asiantuntija Renne Klinge, ulkoministeriö, p. 0295 350 274, [email protected]
yksikönpäällikkö Claus Lindroos, ulkoministeriö, p. 0295 351 234, [email protected]
erikoissuunnittelija Jenna Kuitunen, sisäministeriö, p. 0295 488 276, [email protected]