Sisäministeriön maahanmuutto-osaston osastopäällikön virkaa hakee 16 henkilöä

Sisäministeriö 7.5.2020 16.10
Tiedote 39/2020

Sisäministeriön maahanmuutto-osaston osastopäällikön virkaan tuli määräaikaan mennessä 16 hakemusta. Virka pyritään täyttämään 1.7.2020 lukien viiden vuoden määräajaksi.

Virkaa hakevat seuraavat henkilöt:

 • Thomas Bergman, oikeustieteen kandidaatti
 • Sebastian Franckenhaeuser, tradenomi (YAMK)
 • Minna Hulkkonen, oikeustieteen kandidaatti
 • Annika Höckert, valtiotieteiden maisteri
 • Kalle Kekomäki, yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Riitta Koponen, oikeustieteen kandidaatti
 • Tuomo Kurri, oikeustieteen lisensiaatti
 • Marjaana Laine, oikeustieteen kandidaatti
 • Piotr Lehtonen, Master of Business Administration
 • Raimo Pyysalo, yleisesikuntaupseeri
 • Hannele Rahkala, kauppatieteiden maisteri
 • Tuomas Tiirinki, insinööri
 • Tiina Toivo, sairaanhoitaja
 • Laura Yli-Vakkuri, oikeustieteen kandidaatti

Lisäksi kaksi henkilöä ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Osastopäällikön tehtävänä on johtaa osaston toimintaa, vastata osastonsa säädösvalmistelu- ja muiden periaatteellisesti tärkeiden hankkeiden käynnistämisestä ja seurannasta sekä kehittää ja seurata toimialansa toimintaa. Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

Sisäministeriön maahanmuutto-osasto vastaa maahanmuuttoa ja Suomen kansalaisuutta koskevan politiikan ja tähän liittyvän lainsäädännön valmistelusta ja yhteen sovittaa maahanmuuttoasioihin liittyvää toimintaa eri hallinnonalojen välillä. Osasto tulosohjaa Maahanmuuttovirastoa sekä huolehtii viraston toimintaedellytyksistä. Maahanmuutto-osasto edustaa maahanmuuttoasioissa Suomea Euroopan unionissa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, p. 0295 418 803, [email protected]