Hanke on osa pääministeri Sipilän hallitusohjelmaa.

Valmistelutyötä tehdään yhteistyössä sisäministeriön poliisiosaston, Poliisihallituksen ja Maahanmuuttoviraston kanssa ja hankkeessa kuullaan sisäministeriön rajavartio-osastoa, oikeusministeriötä, Rikosseuraamuslaitosta, Helsingin hallinto-oikeutta, yhdenvertaisuusvaltuutettua sekä kansalaisjärjestöjä ja muita tahoja.

Lisätietoja

Tiina Sinkkanen, Lainsäädäntöneuvos/lagstiftningsråd 
sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö 0295488626