EU:n kasvot idässä: Artsi Alanne oli mukana uudistamassa Ukrainan siviiliturvallisuusalaa 

Olen Artsi Alanne ja työskentelin kolme vuotta siviilikriisinhallintaoperaatiossa Ukrainassa

Artsi Alanne.

-Annoimme tavallaan kasvot EU:lle Ukrainassa. Yksi neuvontaoperaation tavoitteista on, että luottamus turvallisuusviranomaisia kohtaan lisääntyisi. Viranomaiset, joiden kanssa tehdään yhteistyötä, ovat muun muassa paikallinen poliisi, syyttäjä, rajavalvontaviranomainen ja sisäministeriö, kertoo kansainvälisen asioiden yksikön Artsi Alanne, joka kotiutui Kiovasta Helsinkiin syyskussa 2021.

Artsi aloitti sisäministeriössä vuonna 2011 ja on työskennellyt enimmäkseen EU:n sisäasioiden rahastojen parissa. Kansainväliset tehtävät ovat aina kiinnostaneet ja vuonna 2017 hän kävi Kriisinhallintakeskuksen eli CMC:n järjestämän peruskurssin, joka valmistaa kaikkiin siviilikriisinhallintatehtäviin. Kun syksyllä 2018 tarjoutui mahdollisuus lähteä Ukrainaan, hän päätti tarttua tilaisuuteen.

-Minusta se menee niin, että jos käyt sen peruskurssin, niin pitää myös olla valmis lähtemään, kun kutsu käy. Ukraina on todella mielenkiintoinen maa. Se on tavallaan idän ja lännen välissä, joskin idällä on perinteisesti ollut maassa vahvempi ote. Vuoden 2014 Maidanin vallankumouksessa Ukrainan kansa kuitenkin näytti, että se valitsee lännen, Euroopan ja demokratian. EUAM (EU Advisory Mission) Ukraine -neuvontaoperaatio perustettiin tukemaan Ukrainaa tällä tiellä, Artsi kertoo.

Operaation kantavia teemoja muun muassa korruptiontorjunta ja hyvä hallintotapa

Operaation tehtävänä on tukea Ukrainan valtiollisia elimiä siviiliturvallisuusalan uudistamisessa. Tavoitteena on saada heistä enemmän ”eurooppalaisia” uudistamalla hallintorakenteita, tietojärjestelmiä, rikostorjunnan menetelmiä ja jopa lainsäädäntöä. Tavoitteita tukevat poikkileikkaavat teemat: ihmisoikeudet ja tasa-arvo, korruptiontorjunta sekä hyvä hallintotapa. Operaation pääesikunta on Kiovassa, jonka lisäksi operaatiolla on neljä kenttätoimistoa sekä liikkuva yksikkö. 

-Paljon autoimme ihan käytännön tasolla, vaikka operaation fokus onkin strategisella puolella. Annoimme esimerkiksi koulutusta muun muassa nykyaikaisista rikostiedustelu- ja analyysimenetelmistä sekä sukupuolten tasa-arvon huomioimisessa eri konteksteissa. Lahjoitimme myös huomattavan määrän IT- ja muuta teknistä välineistöä yhteistyötahoille.

Esimiehenä tukemassa sisäisten hankkeiden hallintoa

Operaatiossa työskenteli useita muita suomalaisia mm. poliisista, Rikosseuraamuslaitoksesta sekä hallintoihmisiä. Myös operaation päällikkö on suomalainen Antti Hartikainen. Kaiken kaikkiaan operaatiossa työskentelee noin 300 ihmistä, joista puolet paikallisia. Artsi aloitti Ukrainassa asiantuntijana ja eteni syksyllä 2019 esimiestehtäviin. Hän toimi projektinhallintayksikön (project management unit) päällikkönä. Se on uusi yksikkö, joka perustettiin tukemaan operaation sisäisten hankkeiden hallintoa.

-Operaatiossa ei ollut alun perin lainkaan etätyökäytäntöä, joten oli aika mielenkiintoinen kokemus hypätä siihen keväällä 2020 alkaneen koronapandemian myötä, etenkin tuoreena esimiehenä. Moni operaatiossa työskennellyt lähti myös takaisin kotimaahansa vähäksi aikaa, koska oltiin 100% etätöissä. Paljon oli kulttuurieroja porukassa ja kesti hetken sisäistää esimerkiksi se, että monessa muussa maassa on totuttu siihen, että esimies aina sanoo mitä pitää tehdä. Suomessa sitä on tottunut tietynlaiseen työntekijöiden ”itseohjautuvuuteen”.

Aito mielenkiinto muita kulttuureja kohtaan tekee operaatiossa työskentelystä antoisaa

-Jos haluaa lähteä siviilikriisinhallintaoperaatioon pitää mielestäni olla jonkinlaista työkokemusta substanssin puolelta tai hallinnosta. Tietynlaisesta kulttuurisesta sensitiivisyydestä on paljon hyötyä ja jos on myös aidosti kiinnostunut muista kulttuureista, se tekee operaatiossa työskentelystä tosi antoisaa. Operaatiossa saa ja joutuu tekemään töitä eri maista tulevien ihmisten kanssa eli avoin mieli kannattaa pakata mukaan matkalaukkuun, Artsi toteaa.

Kolmen vuoden aikana Artsi vietti paljon aikaa muiden ulkomaalaisten kanssa mutta tutustui myös ukrainalaisiin. Hän kehuu ukrainalaisia ”mukaviksi venäläisiksi” eli kulttuurissa on paljon samaa kuin Venäjällä, mutta ehkä tietty ”jäyhyys” puuttuu ja ukrainalaisten kanssa on helppo tulla juttuun. Elämänmeno ja kaupunkielämä Kiovassa oli mukavaa.

-Kiova on moderni kaupunki ja siellä pystyi helposti unohtamaan Itä-Ukrainan konfliktin ja esimerkiksi kun Venäjä alkuvuonna 2021 keskitti sotilaita Ukrainan rajalle, siitä oltiin Suomessa enemmän huolissaan kuin meillä.

Paluu Suomeen meni Artsin mielestä mutkattomasti. Täällä odottivat myös mielenkiintoiset työtehtävät.

-Vähän ennen paluutani Suomeen, kansainvälisen yksikön EU:n sisäasioiden rahastotiimin esimiehen paikka vapautui, hain ja tulin valituksi. Tuskin olisin saanut tätä työpaikkaa ilman tuosta esimieskokemusta Ukrainassa, eli siinä mielessä kaikki palaset loksahtivat nyt paikoilleen, hän toteaa.

Uraporrasmallin tavoitteena on tukea henkilöstön rekrytoitumista vaikuttaviin kansainvälisiin tehtäviin

Uraporrasmalli on sisäministeriön hallinnonalalla käytössä oleva malli, jossa kansainväliset ja kotimaan tehtävät pyritään yhdistämään nousujohteiseksi urapoluksi. Tavoitteena on eteneminen alemman tason tehtävistä entistä vaikuttavampiin asiantuntijatehtäviin ja siitä eteenpäin esimies- sekä ylimmän johdon tehtäviin. Artsin urapolku on malliesimerkki sisäministeriön osallistumisesta siviilikriisinhallintaan sekä kansainvälisten että kotimaan tehtävien uraportailla nousemisesta.

13.12.2021