Sisäasioiden EU-rahastot tarjosivat Riika Väliahteelle uuden substanssin hankemaailmaan

Olen Riika Väliahde ja työskentelen erityisasiantuntijana sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikössä EUSA-rahastotiimissä.

Väliahde Riika

EUSA-rahastoihin eli sisäasioiden EU-rahastoihin kuuluvat turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF sekä sisäisen turvallisuuden rahasto ISF, jonka parissa työskentelen. Rahoitamme hankkeita, joissa kehitetään EU:n ulkorajavalvontaa ja tuetaan poliisiyhteistyötä sekä rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa. Tulevan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelut ovat täydessä vauhdissa, mutta minun tehtävänkuvaani on keskitetty pääasiassa nykyisen ohjelmakauden toimeenpanoon liittyviä asioita.

Rahaston rahoitushaut ovat kaksi kertaa vuodessa. Käytännössä valmistelen hakuja ja pyöritän hakuprosessia. Haun päätyttyä arvioin hakemuksia, esittelen hankkeet rahaston seurantakomitealle ja valmistelen tukipäätökset.

Käyn myös mahdollisuuksien mukaan hankkeiden ohjausryhmien kokouksissa. Se on hyvä keino seurata hankkeiden etenemistä ja tutustua paremmin hanketoimijoihin muutoinkin kuin puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Meidän tiimissä jokainen virkamies osallistuu myös viestintään esimerkiksi tuottamalla sisältöä rahastojen uutiskirjeeseen.

Olennainen osa työtä on luonnollisesti yhteydenpito sidosryhmiin sekä Euroopan komissioon, jolle raportoimme rahastojen täytäntöönpanosta.

Hankemaailma tutuksi Saksassa

Olen taustaltani vähän eksoottinen tässä talossa, sillä en ole poliisitaustainen, juristi enkä valtiotieteilijä. Olen valmistunut kasvatustieteen maisteriksi Oulun yliopistosta.

Olin opiskeluaikoina Saksassa opiskelijavaihdossa ja kesätöissä. Valmistumisen jälkeen Saksa veti yhä puoleensa ja lähdin sinne uudelleen työhakijana. Olinkin siellä kaiken kaikkiaan lähemmäs kahdeksan vuotta.

Työskentelin aluksi työhallinnon kansainvälisessä yksikössä. Ensimmäisenä työnä päädyin rekrytoimaan kolmansista maista tulevia IT-alan osaajia Saksaan. Suoritin samalla EU-hallinnon maisteritutkinnon Master of European Administrative Management.

Tämän jälkeen siirryin naapuritaloon työ- ja sosiaaliministeriöön, jossa työskentelin Euroopan sosiaalirahastoon kuuluvan EQUAL-ohjelman kansallisessa tuessa. Työ oli hyvin samantyyppistä kuin mitä teen tälläkin hetkellä. Tälle ajalle sattui myös Saksan EU-puheenjohtajakausi.

Kahdeksan vuoden jälkeen tulin takaisin Suomeen ja aloitin työskentelyn aikuiskoulutuksen Erasmus+ -ohjelman parissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksessa CIMOssa eli nykyisessä Opetushallituksessa. Syksyllä 2016 lähdin virkavapaalle sisäministeriöön ja jäin sille tielle.

Kansainvälinen yhteistyö työuran kulmakivenä

Koko työurani on rakentunut jollakin tavalla kansainväliselle yhteistyölle ja etenkin eurooppalainen hankeyhteistyö on tullut tutuksi. Kansallisen tason ohjelmahallinnossa on paljon samaa eri maissa ja tehtävissä, tosin sisäministeriössä substanssi on vaihtunut koulutuksen kehittämisestä sisäiseen turvallisuuteen. Toisaalta myös eri hallinnonaloilla löytyy yhtäläisyyksiä: esimerkiksi väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisemiseksi tehdään töitä monilla eri hallinnonaloilla.

Substanssi oli aluksi täysin vieras, mutta toisaalta se juuri tekee tästä työstä mielenkiintoista. On terveellistä lähteä välillä toisenlaisiin tehtäviin ja vaihtaa vaikka hallinnonalaa. On myös palkitsevaa huomata, miten uusissa tehtävissä omaa osaamista voi rakentaa aiemman kokemuksen ja osaamisen perustalle.

Itsenäistä työskentelyä ja rentoa kanssakäymistä

Työssä parasta on sen itsenäisyys ja kollegat, joiden tukeen voi luottaa. Arvostan suuresti EUSA-tiimin yhteishenkeä. Asiantuntijatyössä kukaan ei ole olan takana vahtimassa, vaan oman työpäivän ja työviikon voi suunnitella ja organisoida suhteellisen vapaasti oman tehtävälistan prioriteettien mukaisesti.

Olen viihtynyt ministeriössä mainiosti ja koen, että työhyvinvointiin on panostettu. Tunnustan, että ennakko-oletukseni ministeriöstä työyhteisönä saattoi olla jäykähkön muodollinen, mutta mielikuva karisi kyllä nopeasti!