Wivi-Ann Wagello-Sjölund toimii kansainvälisen puolen linkkinä substanssiosaajien ja työryhmien välillä

Olen Wivi-Ann Wagello-Sjölund ja työskentelen neuvottelevana virkamiehenä kansainvälisten asioiden yksikössä pelastusosastolla. EU-työ, arktiset asiat ja pohjoismainen yhteistyö ovat isot työtäni ohjaavat kokonaisuudet.

Wivi-Ann Wagello SjölundToimin Suomen EU-puheenjohtajakaudella pelastuspalvelutyöryhmän varapuheenjohtajana, joten työryhmän valmistelutehtävät, kuten asiakirjojen ja keskustelupapereiden valmistelu, työllistävät tällä hetkellä.

Olen myös ministeriön arktisten asioiden vastuuvirkamies, eli koordinoin arktisia asioita ministeriössä ja edustan ministeriötä arktisiin asioihin liittyvissä eri sidosryhmissä. Arktisen neuvoston alaisuudessa oleva pysyvä työryhmä Emergency Prevention, Preparedness and Response (EPPR) on pelastusosaston vastuulla, mutta teemme tiivistä yhteistyötä erityisesti rajavartiolaitoksen kanssa.

Osallistun myös muun muassa pohjoismaiden ministeriöiden väliseen yhteistyöhön sekä ylijohtajakokouksiin. Näiden lisäksi pääsen tutustumaan YK:n toimintakulttuuriin YK:n talousneuvoston alle kuuluvan rajat ylittävän teollisuusonnettomuussopimuksen kautta.

Käytännön tasolla käyn siis erilaisissa työryhmissä, keskustelen ja edustan ministeriötä. Osallistun myös lainsäädäntöesitysten käsittelyyn, mutta esimerkiksi EU-työ on minun tapauksessani usein juridisten asioiden sijaan tietojen vaihtoa: otetaan käsittelyyn tiettyjä asioita ja vaihdetaan hyviä käytänteitä keskustelemalla.

Ministeriötyössä ei voi koskaan tarkkaan tietää, mitä päivän aikana tapahtuu. Minun tapaiselle ihmiselle tämä on juuri se työn suola: tykkään, että on monta työtehtävää, joita teen osissa ja tehtäviä vaihdellen.

Työssäni kansallinen ja kansainvälinen taso linkittyvät

Tämä substanssiala ei ole minun osaamisalaani, vaan osaamisalaani on kansainvälinen puoli. Voisi sanoa, että toimin kansainvälisen puolen linkkinä substanssiosaajien ja työryhmien välillä. Tykkään siitä, että saan olla hämähäkkinä keräämässä tietoa sieltä täältä ja tuoda sitten asioita kansainvälisessä kontekstissa esiin.

Koska tehtäväni on koordinoida substanssiasiat kansainväliseen kontekstiin, on erityisen tärkeää, että saan tarvittavat tiedot substanssiosaajilta. Hyvä valmistelu onkin työn a ja o. Pyrin myös jalkauttamaan kansainvälisen puolen tietoa substanssiosaajille kertomalla, mitä esimerkiksi eri kokouksissa puhuttiin.

Minulle tuli yllätyksenä se, miten paljon kansainvälistä yhteistyötä pelastusosastolla on. Näin ei ajattelisi, sillä pelastustoimesta tulee monille mieleen palokunta ja ensiapu, jotka ovat pääosin kansallisia asioita.

Toisin sanoen EU:ssa ei voida määrätä, millä tavalla kunkin maan tulee pelastustoimea hoitaa.

Englanninkielisestä nimestä civil protection, siviilivalmius, nousee kuitenkin esiin pelastustoimen laajempi ulottuvuus: pelastustoimen avulla turvataan yhteiskunnan kestävyys myös kriisitilanteessa. Näin ollen monet asiat eivät ole vain kansallisia tai kansainvälisiä: yleensä katastrofit tai luonnononnettomuudet vaikuttavat moneen maahan ja kriisin sattuessa pyydetään yleensä ensin apua naapurimaalta.

Suomi tekeekin paljon yhteistyötä eri maiden kanssa ja etenkin pohjoismaisen yhteistyön merkitys on korostunut edelleen.

EU-harjoittelijasta neuvottelevaksi virkamieheksi

Opiskelin Ruotsissa Uppsalassa oikeustieteen kandidaatiksi. Viimeistelin oikeustieteen opinnot Helsingin yliopistossa. Auskultoin Mustasaaren käräjäoikeudessa ja toimin siellä pari kuukautta käräjätuomarina.

Päädyin sisäministeriöön maahanmuutto-osastolle - silloiselle ulkomaalaisosastolle -, kun valtionhallintoon haettiin nuoria ja kielitaitoisia henkilöitä EU-harjoittelijoiksi. Tällöin alettiin valmistautua Suomen ensimmäiseen EU-puheenjohtajakauteen vuonna 1999. Tämänhetkinen puheenjohtajakausi onkin kolmas puheenjohtajakausi, jossa olen ollut mukana.

Työskentelin maahanmuutto-osastolla monissa eri tehtävissä vuosien ajan, kunnes hakeuduin erityisasiantuntijaksi neljäksi vuodeksi Brysseliin Suomen pysyvään edustustoon OSA-neuvokseksi. Brysselin jälkeen siirryin sisäministeriön pelastusosastolle, jossa työskentelen nyt.

Aina riittää opittavaa ja nähtävää

En tiedä sitä tunnetta, että nyt osaan tämän ja tämä oli tässä. Aina pitää katsoa eteenpäin, ettei tule juurruttua tai juututtua mihinkään. Haluan aina oppia ja nähdä uusia asioita, sillä minulla on kiinnostusta niin moneen.

Kannustankin myös ministeriön sisällä ihmisiä siirtymään osastolta toiselle. Kaikilla osastoilla on omia hyviä käytänteitä ja näiden jakamista voisi olla aina enemmänkin. Esimerkiksi maahanmuutto- ja pelastusosasto ovat monessa suhteessa erilaisia ja olenkin nähnyt monipuolisesti eri puolia.

Sisäministeriössä osastoja ja yksiköitä on paljon, joten lähiesimiehen tuki on todella tärkeää. Minulla on hyvä ja kannustava esimies ja hyviä kollegoita.