2PS: Prevent & Protect through Support

2PS hankkeen perustiedot

  • Horizon Europe-projekti
  • Kesto: 36 kk, 10/2022-09/2025
  • SM budjetti: 69 985 €, kokonaisbudjetti 3 milj. €
  • Konsortio: 22 jäsentä 
  • Koordinaattori: Polish Platform for Homeland Security 
  • SM yhteyshenkilö: Salla Huikuri

2PS: Prevent & Protect through Support -hankkeen tarkoituksena on suojella lapsia kehittämällä tukikeinoja henkilöille, jotka ovat vastuussa lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja/tai käyttävät lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa kuvaavaa materiaalia. Hankkeessa huomioidaan lapsista kiinnostuneiden henkilöiden tukitarpeet ja sitoutetaan vaarassa olevia yksilöitä tuen piiriin. 

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy kaikissa muodoissaan on ensisijaisen tärkeätä, sillä väkivallan uhrit kärsivät sen seurauksista loppuikänsä. Lapsista kiinnostuneet henkilöt, jotka eivät saa tukea syyllistyvät todennäköisemmin lasten seksuaalisen väärinkäyttöön ja hyväksikäyttöön. 

2PS-hanke jakaa lapseen kohdistuvan seksuaalirikokseen syyllistyneiden henkilöiden parissa toimiville asiantuntijoille parhaita ohjeistuskäytäntöjä ja terapiametodeja sekä tuottaa ensivasteen toimijoille ja lainvalvontaviranomaisille koulutusta lasten seksuaalisen väärinkäytön ja hyväksikäytön ennalta ehkäisemiseksi.

Hankkeessa kehitetään mm. vertaiskoulutussivusto, jolla pienennetään hoitoon hakeutumisen kynnystä tarjoamalla vertaistukea. Sivustolla kartoitetaan myös yksilöllisesti hoidon tarpeita ja esteitä sekä sivustoille hakeutuvien mielenterveyden tilaa. 

Hankkeessa tehdään tieteellistä tutkimusta, jossa pyritään mm. yksilöimään tekijöitä, jotka erottavat ne henkilöt, jotka päätyvät fyysiseen seksuaaliväkivaltaan, niistä, jotka siitä pidättäytyvät. Lisäksi hanke pyrkii olemaan osallisena lasten seksuaalisen väärinkäytön ja hyväksikäytön ehkäisemisessä ja aktiviteeteissa, joita suunnataan lapsista kiinnostuneille henkilöille. Sen tarkoitus on myös lisätä ymmärrystä lapsista kiinnostuneista henkilöistä ja heidän tukitarpeistaan, kehittää uusia ja vahvistamaan olemassa olevia ratkaisuja toimiin, joilla ehkäistään lasten seksuaalista väärinkäyttöä ja hyväksikäyttöä sekä tarjota tärkeimmille sidosryhmille viimeisintä tietoa lapsista kiinnostuneiden henkilöiden ja vaarassa olevien yksilöiden ymmärtämisestä ja tukitarpeista.

Sisäministeriön poliisiosaston erityisasiantuntija Pekka Vasara:

”Onnistunut ennaltaehkäisevä tai ennakoiva toiminta vaatii yhä enemmän yhteistyötä niiden toimijoiden kanssa, jotka voivat vaikuttaa rikollisuuden juurisyihin yksilöissä ja ryhmissä. Seksuaalirikostutkinnan prosesseihin kuuluu monialainen palveluohjaus myös rikoksesta epäillyille, millä pyritään torjumaan rikosten jatkumista ja mahdollista uusintarikollisuutta”.

Lisätietoja

Salla Huikuri, Erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strategia- ja kehittämisyksikkö Puhelin:0295488602   Sähköpostiosoite: