Hoppa till innehåll
Media

Marko Laitinen nimitettiin Poliisiammattikorkeakoulun rehtoriksi

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2022 15.26
Tiedote 9/2022
Marko Laitinen.

Sisäministeriö on nimittänyt Marko Laitisen Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 24.1.2022‒31.7.2025 tai enintään niin kauan kuin viran vakinainen haltija on virkavapaalla.

Kasvatustieteen tohtori Marko Laitinen on työskennellyt Poliisiammattikorkeakoulussa hallintojohtajana vuodesta 2019 lähtien. Vuosina 2008–2019 hän toimi Poliisiammattikorkeakoulun henkilöstöpäällikkönä ja vuosina 2006–2007 ylikomisariona. 

”Tunnen poliisin ja Poliisiammattikorkeakoulun toiminnan jo pitkältä ajalta. Meillä on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö sekä kansainvälisestikin ainutlaatuinen kampusalue, joten puitteet Polamkin toiminnalle ja sen kehittämiselle ovat erinomaiset. Otan siis rehtorin tehtävän vastaan luottavaisin ja innostunein mielin”, sanoo Laitinen.

Poliisiammattikorkeakoulun rehtori johtaa Poliisiammattikorkeakoulun toimintaa. Lisäksi hän käsittelee ja ratkaisee ne sisäistä hallintoa koskevat asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksen käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi taikka ohjesäännössä määrätty muun Poliisiammattikorkeakoulun virkamiehen käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi.

Poliisiammattikorkeakoulu on Suomen ainoa poliisioppilaitos. Poliisiammattikorkeakoulu toimii sisäministeriön hallinnonalalla ja tuottaa tietoa ja osaamista sisäisen turvallisuuden asiantuntija- ja johtamistehtäviin sekä yhteiskunnan turvallisuuden kehittämiseen.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, p. 0295 418 803, [email protected]