EU:n asedirektiivin täytäntöönpano Suomessa

Hankkeen tavoitteena on tehdä tarvittavat muutokset lainsäädäntöön, jotta EU:n asedirektiivi voidaan panna täytäntöön Suomessa. Muutoksia tehdään ainakin ampuma-aselakiin ja tarvittaessa myös lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Hankkeen aikana kansalliseen lainsäädäntöön ei tehdä muita kuin asedirektiivin edellyttämiä muutoksia. Jäsenvaltioiden tulee panna direktiivi täytäntöön pääosin 15 kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.

Asedirektiivin tarkoituksena on huolehtia siitä, että ampuma-aseiden sisämarkkinat toteutuvat, ja samalla taata korkea turvallisuustaso EU:n kansalaisille. Asedirektiivi on myös osa laajempia, EU:n kokonaisvaltaisia toimia terrorismin ehkäisyssä. Direktiivin säännökset erityisesti aseiden jäljitettävyyden parantamiseksi edistävät sisäistä turvallisuutta. Lisäksi säännökset vahvistavat asekaupan valvontaa ja yhtenäistävät EU:n ampuma-aselainsäädäntöä muutenkin.

Valmistelutapa ja kuulemiset

Valmistelutyössä noudatetaan ampuma-asedirektiivin valmistelun aikana muodostettuja valtioneuvoston ja eduskunnan kantoja. Keskeiset sidosryhmät ovat mukana hankkeen valmistelussa, eri asiantuntijoita kuullaan tarvittaessa ja esitys lähtee myös aikanaan laajalle lausuntokierrokselle. Lisäksi hankkeen edetessä järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia asiantuntijoille ja sidosryhmille.

Asedirektiivin kansallisesta soveltamisesta järjestetään kolme erillistä keskustelutilaisuutta sidosryhmille marraskuun alussa 2017. Tilaisuuksien aiheina ovat ase-elinkeinoala ja aseiden keräily, reserviläistoiminta ja metsästys sekä ampumaurheilu. Lisätietoja keskustelutilaisuuksista saa Johanna Puirolta (yhteystiedot alla)

Kuulemissuunnitelma

Valmisteluvaihe

Hankkeen toimikausi on 2.5.2017-30.6.2018.

Lisätietoja

Johanna Puiro, Johtava asiantuntija 
Sisäministeriö, Poliisiosasto, Kansainvälinen- ja oikeusyksikkö 0295488584   etunimi.sukunimi@intermin.fi