Rahankeräystoiminnan kehittäminen

Esiselvityshankkeen tehtävänä on kartoittaa rahankeräystoiminnan nykytila ja kehittämiskohteet. Tavoitteena on selvittää vaihtoehtoisia toteuttamismalleja rahankeräystoiminnan sujuvoittamiseksi. Samalla on kuitenkin tarkoitus pitää kiinni voimassa olevan rahankeräyslain tavoitteesta estää epärehellinen toiminta rahankeräysten yhteydessä.

Hankkeessa arvioidaan myös julkisyhteisöjen asemaa rahankerääjinä. Vaihtoehtoisten toteuttamismallien osalta arvioidaan muun muassa yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä vaikutuksia yleishyödyllisten kansalaisjärjestöjen rahoitukseen ja niiden toimintaedellytyksiin. Myös taloudellisia vaikutuksia viranomaistoimintaan arvioidaan sekä sitä, mihin kerättävät varat kohdistuvat yhteiskunnassa.

Viime hallituskaudella aloitettiin rahankeräyslain kokonaisuudistukseen tähtäävä hanke. Valmistelun aikana nousi esille useita laajoja kysymyksiä liittyen uudistuksen sisältöön. Esiselvityksessä pureudutaan näihin kysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi rahankeräysten yleishyödyllisyyteen ja lupamenettelyyn. Hankkeen aikana arvioidaan tarve mahdollisen lainsäädäntöhankkeen käynnistämiselle.

Valmisteluvaihe

Hankkeen toimikausi 18.8.2016-31.12.2017. Lakiehdotus lausuntokierroksella 17.1.-14.3.2018.

Lausuntopyyntö 17.1.2018
Lausunnolle lähtenyt työryhmän esitys

Työryhmän mietinnön esittely Säätytalolla 14.2.2018

Kansalaistoimijoiden haastattelut kesäkuussa 2017
Osana esiselvitystä sisäministeriö haastatteli kansalaistoimijoita työryhmän alustavasta
näkemyksestä rahankeräyslain uudistamiseksi
Yhteenveto haastatteluista

Rahankeräyslain uudistamista käsittelevä kuulemistilaisuus / työpaja järjestettiin 2.6.2017 Säätytalolla Helsingissä. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen työryhmän alustava näkemys uudeksi rahankeräysmenettelyksi ja käytiin keskustelua ehdotuksesta sidosryhmien kanssa.
Yhteenveto kuulemistilaisuudesta 2.6.2017
Kutsu ja tilaisuuden ohjelma
Keskusteluasiakirja tilaisuuteen
Rahankeräyslain uudistamistyö sisäministeriössä (pp-esitys 2.6.2017)

Rahankeräyslain uudistamisen kuulemistilaisuus järjestettiin 25.10.2016. Tilaisuuden voi katsoa tallenteena osoitteessa videonet.fi/web/rahankerays.

Lisätietoja

Jukka Tukia, neuvotteleva virkamies 
Sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488573   etunimi.sukunimi@intermin.fi


Sini Lahdenperä, ylitarkastaja 
Sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488312   etunimi.sukunimi@intermin.fi