Rahankeräystoiminnan kehittäminen

Esiselvityshankkeen tehtävänä on kartoittaa rahankeräystoiminnan nykytila ja kehittämiskohteet. Tavoitteena on selvittää vaihtoehtoisia toteuttamismalleja rahankeräystoiminnan sujuvoittamiseksi. Samalla on kuitenkin tarkoitus pitää kiinni voimassa olevan rahankeräyslain tavoitteesta estää epärehellinen toiminta rahankeräysten yhteydessä.

Hankkeessa arvioidaan myös julkisyhteisöjen asemaa rahankerääjinä. Vaihtoehtoisten toteuttamismallien osalta arvioidaan muun muassa yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä vaikutuksia yleishyödyllisten kansalaisjärjestöjen rahoitukseen ja niiden toimintaedellytyksiin. Myös taloudellisia vaikutuksia viranomaistoimintaan arvioidaan sekä sitä, mihin kerättävät varat kohdistuvat yhteiskunnassa.

Viime hallituskaudella aloitettiin rahankeräyslain kokonaisuudistukseen tähtäävä hanke. Valmistelun aikana nousi esille useita laajoja kysymyksiä liittyen uudistuksen sisältöön. Esiselvityksessä pureudutaan näihin kysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi rahankeräysten yleishyödyllisyyteen ja lupamenettelyyn. Hankkeen aikana arvioidaan tarve mahdollisen lainsäädäntöhankkeen käynnistämiselle.

Valmisteluvaihe

Hankkeen toimikausi on 18.8.2016–31.5.2017. Toimikautta on jatkettu 31.12.2017 asti.

Rahankeräyslain uudistamista käsittelevä työpaja järjestetään 2.6.2017. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet

Rahankeräyslain uudistamisen kuulemistilaisuus järjestettiin 25.10.2016. Tilaisuuden voi katsoa tallenteena osoitteessa videonet.fi/web/rahankerays.

Lisätietoja

Jukka Tukia, neuvotteleva virkamies 
Sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488573  


Sini Lahdenperä, ylitarkastaja 
Sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488312