Lakiuudistus sujuvoittaa rahankeräyksiä huomattavasti

Uusi rahankeräyslaki tulee voimaan 1.3.2020. Uuden lain myötä nykyisistä määräaikaisista keräyskohtaisista rahankeräysluvista luovutaan ja jatkossa rahankeräysluvat myönnetään toistaiseksi voimassa olevina. Niiden rinnalle tulee ilmoituksenvaraisesti järjestettävät pienimuotoiset kansalaiskeräykset (pienkeräykset). Lakiuudistus helpottaa ja sujuvoittaa rahankeräyksiä huomattavasti.

Uusi laki valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana sisäministeriö kuuli kansalaisjärjestöjä, kansalaisaktiiveja ja muita sidosryhmiä ministeriön järjestämissä kuulemistilaisuuksissa, työpajoissa, verkkokyselyn ja lausuntokierroksen avulla.

Keräyksen järjestämisen edellytyksenä on jatkossa joko Poliisihallituksen myöntämä toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa tai poliisilaitokselle tehtävä pienkeräysilmoitus. Luvanvaraisissa keräyksissä lain pääsääntönä on rahankeräyksen järjestäjän toiminnan sekä keräystarkoituksen yleishyödyllisyys. Keräyksen voi järjestää esimerkiksi Suomessa rekisteröity yhteisö tai säätiö, uskonnollinen yhdyskunta sekä puoluerekisteriin merkitty puolue.

Pienkeräyksen voi järjestää muuhunkin kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen, mutta ei kuitenkaan elinkeinotoimintaan tai oikeushenkilön varallisuuden kasvattamiseen. Pienkeräyksen voi järjestää myös rekisteröimätön vähintään kolmen luonnollisen henkilön muodostama ryhmä.

Valmisteluvaihe

Tasavallan presidentti vahvisti uuden rahankeräyslain 5.7.2019.

Lainsäädäntöhankkeen toimikausi oli 14.5.2018-30.4.2019.

Hanketta edeltäneen esiselvityshankkeen toimikausi oli 18.8.2016-31.12.2017. Lakiehdotus oli lausuntokierroksella 17.1.-14.3.2018. Hallituksen esitys uudeksi rahankeräyslainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 25.10.2018.

Lausuntoyhteenveto 15.5.2018

Lisätietoja

Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488586  


Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488573