Rahankeräystoiminnan kehittäminen

Hankkeessa valmistellaan ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi rahankeräyslaiksi keväällä 2018 lausuntokierroksella olleen esiselvityksen mukaisesti.

Uudella rahankeräyslailla lupamenettelyä sujuvoitettaisiin muun muassa säätämällä rahankeräyslupa toistaiseksi voimassa olevaksi. Lupamenettelyn rinnalle ehdotetaan luotavaksi uusi hallinnollisesti kevyempi ilmoitusmenettely.

Esiselvitystyöryhmän ehdotuksen mukaan rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä olisi näin ollen joko rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä. Rahankeräyslaissa säädettäisiin eräistä lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä rahankeräyksistä sekä vaalikeräyksistä, joihin ei tarvitsisi hakea lupaa tai tehdä ilmoitusta.

Valmisteluvaihe

Lainsäädäntöhankkeen toimikausi on 14.5.2018-30.4.2019.

Hanketta edeltäneen esiselvityshankkeen toimikausi oli 18.8.2016-31.12.2017. Lakiehdotus oli lausuntokierroksella 17.1.-14.3.2018. Hallituksen esitys uudeksi rahankeräyslainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 25.10.2018.

Lausuntoyhteenveto 15.5.2018

Lisätietoja

Sini Lahdenperä, erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488312  


Jukka Tukia, neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488573