Lakiuudistus sujuvoittaa rahankeräyksiä huomattavasti

Uusi rahankeräyslaki tuli voimaan 1.3.2020.

Uuden lain myötä määräaikaisista keräyskohtaisista rahankeräysluvista luovuttiin ja nyt rahankeräysluvat myönnetään toistaiseksi voimassa olevina. Niiden rinnalla on ilmoituksenvaraisesti järjestettävät pienimuotoiset kansalaiskeräykset (pienkeräykset). Uudistus helpottaa ja sujuvoittaa rahankeräyksiä huomattavasti.

Uusi laki valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana sisäministeriö kuuli kansalaisjärjestöjä, kansalaisaktiiveja ja muita sidosryhmiä ministeriön järjestämissä kuulemistilaisuuksissa, työpajoissa, verkkokyselyn ja lausuntokierroksen avulla.

Lainsäädäntöhankkeen toimikausi oli 14.5.2018-30.4.2019.

Hanketta edeltäneen esiselvityshankkeen toimikausi oli 18.8.2016-31.12.2017. Lakiehdotus oli lausuntokierroksella 17.1.-14.3.2018. Hallituksen esitys uudeksi rahankeräyslainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 25.10.2018.

Lisätietoa rahankeräyksistä

Lisätietoja