Hyppää sisältöön
Media

Rahankeräyslain uudistaminen etenee - lausuntopalaute pääosin myönteistä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2018 10.55
Tiedote 52/2018
Kuva: Laura Kotila

Rahankeräyslakia uudistetaan ja keräysten järjestämiseen ehdotetaan merkittäviä helpotuksia. Ehdotus uudeksi rahankeräyslainsäädännöksi sai pääosin kannatusta lausunnonantajilta keväällä 2018. Jatkovalmistelua varten asetettiin lainsäädäntöhanke 14.5.2018.

Lausuntoja annettiin yhteensä 76 kappaletta. Valtaosa lausunnonantajista kannatti uudistusta valmistelleen työryhmän esityksen mukaista mallia, jossa yleishyödyllisyysedellytys säilytettäisiin, lupamenettely uudistettaisiin ja luotaisiin uusi ilmoituksenvarainen pienkeräysmenettely. Uudistusten arvioitiin johtavan rahankeräysten järjestäjien hallinnollisen taakan kevenemiseen ja mahdollistavan rahankeräysten järjestämisen nykyistä joustavammin.

Uutta lakia on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana sisäministeriö on kuullut kansalaisjärjestöjä sekä kansalaisaktiiveja ministeriön järjestämissä kuulemistilaisuuksissa, työpajoissa sekä verkkokyselyn avulla.

Hallituksen esitys uudeksi rahankeräyslainsäädännöksi on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2018.

Lisätietoa (muun muassa lausuntoyhteenveto) hankesivulla:

Rahankeräystoiminnan kehittäminen

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Sini Lahdenperä, p. 0295 488 312, [email protected]