Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nuläget och utmaningarna för EU:s säkerhetsforskning behandlas i Helsingfors

Inrikesministeriet
6.11.2019 9.44
Pressmeddelande 90/2019
Security Research Event -seminariet logo

Ett seminarium om säkerhetsforskning samlar den 6–7 november i Helsingfors internationella experter inom säkerhetsbranschen för diskussion av säkerhetsforskningens nuläge och utmaningar i Europa. Seminariet är ett sidoevenemang till Finlands EU-ordförandeskap och arrangeras av inrikesministeriet tillsammans med Europeiska kommissionen. Inrikesminister Maria Ohisalo är huvudtalare vid seminariet.

I seminariet Security Research Event deltar 400 säkerhetsexperter. Deltagarna är forskare, politiska beslutsfattare samt representanter för företag och aktörer inom den inre säkerheten, såsom räddningsväsendet, polisen och gränssäkerhetsmyndigheterna.

– I en miljö som förändras i snabb takt måste också säkerhetsforskningen hållas uppdaterad så att vi kan utnyttja forskningsresultaten fullt ut. Vi behöver en täckande och sektorövergripande strategi för att vi ska kunna hantera allt mer komplicerade och varierande hot och samtidigt utnyttja t.ex. de möjligheter som ny teknik – såsom artificiell intelligens – erbjuder, berättar inrikesminister Maria Ohisalo.

Samarbete mellan finansieringsprogram på agendan

Vid seminariet betonas ett fördjupat samarbete mellan finansieringsprogrammen för den inre säkerheten. Målet för ett starkare samarbete är att bättre utnyttja forsknings- och innovationsprojektens resultat och göra dem tillgängliga för myndigheter och andra säkerhetsaktörer.

Vid seminariet presenteras resultat av sådana projekt på säkerhetsområdet som finansierats bland annat genom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa och Fonden för inre säkerhet.

Gränssäkerhet, terrorism, hybridhot och artificiell intelligens diskuteras

Teman för seminariets paneldiskussioner är gränssäkerhet, terrorism, hybridhot och artificiell intelligens. Temana behandlas ur forskningsperspektiv.

– För att avvärja hybridhot och förstå kopplingarna mellan olika händelser behöver vi ett nära samarbete och informationsutbyte mellan politiker, företag, forskarvärlden och det övriga samhället. Finlands modell för övergripande säkerhet ses internationellt som ett föredöme i beredskapen för hybridhot, konstaterar kanslichef Ilkka Salmi.

Vid seminariet deltar Salmi i en paneldiskussion om hybridhot.

Ytterligare information:

Hanna-Miina Sihvonen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 527, [email protected]