Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Äldres säkerhet främjas på många olika sätt

Inrikesministeriet
28.6.2019 10.00
Nyhet

Inom ramen för handlingsprogrammet Ett säkert liv för äldre har man på kort tid hunnit inleda viktiga förändringar. Målet med programmet, som lanserades i januari 2018, har varit att öka äldres säkerhet i vardagen och att effektivt förebygga problem som minskar äldres säkerhet och trygghetskänsla.

– Finland är världens säkraste land, men det finns stora variationer mellan och inom olika befolkningsgrupper. Äldres säkerhet får hela tiden större betydelse i takt med att antalet äldre ökar – 2030 kommer var fjärde finländare att vara över 65 år. För att vi ska vara världens säkraste land också för alla äldre, måste de äldres behov och största utmaningar i fråga om säkerheten beaktas i våra tjänster, konstaterar styrgruppens sekreterare Leena Seitovirta vid inrikesministeriet.

Tiden för det egentliga genomförandet blev kort, eftersom programmet blev färdigt mitt under regeringsperioden. Trots detta har man lyckats bra med att komma vidare med åtgärderna. En del av åtgärderna har redan slutförts, en del pågår för närvarande och en del har man kommit överens om att inleda. Dessutom innebär många av åtgärderna kontinuerligt utvecklingsarbete för att främja äldres säkerhet.

I synnerhet säkerheten för äldre som bor hemma främjas inom flera projekt. Handlingsprogrammet sammanförde dessa projekt. En annan helhet, som gäller hot om brott mot äldre och skydd mot dessa hot, har också framskridit väl. Under åren 2019–2020 kommer man att utreda vilka hinder i tjänsterna och myndighetssamarbetet som gör att man inte lyckas identifiera och inte ingriper i situationer där äldre behandlas illa eller utnyttjas.

Nätverk och nya samarbetsformer

För uppföljningen och samordningen av de totalt tolv åtgärderna inrättades en styrgrupp som bestod av representanter för många olika aktörer, såväl organisationer inom statsförvaltningen som organisationer som arbetar med äldre. Styrgruppen har i sin slutrapport identifierat ett stort antal utvecklingsåtgärder, som kräver arbete också i fortsättningen.

Enligt de organisationer som deltog i arbetet har det varit värdefullt inte bara att genomföra de egentliga åtgärderna, utan också att få en bättre helhetsbild av äldres säkerhet, att etablera nätverk och att finna nya samarbetsformer.

Ytterligare information:

Leena Seitovirta, sakkunnig, tfn 0295 488 244, [email protected]