Hyppää sisältöön
Media

Rambeslutet tryggar polisens verksamhet 2019

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2018 20.45 | Publicerad på svenska 11.4.2018 kl. 21.01
Pressmeddelande 40/2018

Som är en del av planen för de offentliga finanserna beslutade regeringen i samband med sina ramförhandlingar om resurserna inom inrikesministeriets förvaltningsområde för 2019–2022. Verksamheten hos de myndigheter som ansvarar för den inre säkerheten tryggas genom måttliga tillägg till i synnerhet polisens och Gränsbevakningsväsendets resurser. Polisens anslag ökas med ca 18 miljoner euro för 2019 och med ca 16,4 miljoner euro under de följande åren.

- De tillägg som det nu beslutades om gör det möjligt att bevara antalet poliser på nuvarande nivå, 7 200 poliser, år 2019, konstaterar inrikesminister Kai Mykkänen.

Från och med ingången av 2020 får polisen dessutom ett anslag på 2 miljoner euro för nya förpliktelser som gäller förundersökning. Skyddspolisen får ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro för verkställigheten av underrättelselagstiftningen.

Gränsbevakningsväsendet riktar resurser till Helsingfors-Vanda flygplats

Under de sista åren av ramperioden riktas ca fem miljoner euro av Gränsbevakningsväsendets sammanlagda resursökning på 21,1 miljoner euro åren 2019–2022 till gränskontrollernas smidighet i synnerhet på Helsingfors-Vanda flygplats och till de ytterligare krav som EU ställer på gränskontroller.

- Smidiga gränskontroller på Helsingfors-Vanda flygplats är en viktig trumf i konkurrensen med andra flygplatser. Om Gränsbevakningsväsendet inte kan bemöta det ökade antalet resenärer, börjar trafiken flytta över till andra flygplatser utanför Finland, säger minister Mykkänen.

Regeringen beslutade bevilja tilläggsfinansiering till styrningen av räddningsväsendets ICT-system. Från ingången av 2020 blir räddningsväsendet en uppgift för landskapen. Inrikesministeriet styr uppgiften. Avsikten är att förbättra räddningsväsendets enhetlighet i hela landet. Ett litet tilläggsanslag anvisas också för revidering av utbildningen för avtalsbrandkårer.

Det tilläggsanslag på 265 000 euro som utbildningen av nödcentralsjourhavande fick 2018 blir bestående för att man vid nödcentralerna ska kunna anställa tillräckligt med arbetskraft som uppfyller behörighetskraven.

Det minskade antalet asylsökande minskar kostnaderna för mottagande

Migrationsverkets anslag minskar med 15 miljoner euro år 2019 eftersom antalet asylsökande ytterligare har minskat. Enligt uppskattning anländer 4 000 asylsökande till Finland 2019. Trots att antalet asylsökande under de två senaste åren har minskat, finns det vid förläggningar fortfarande sådana asylsökande som anlänt 2015 och vars asylprocess pågår.

Sparmålet på lång sikt minskades för säkerhetsmyndigheterna

Regeringen beslutade vid ramförhandlingarna om ett årligt sparmål på 0,5 procent inom statsförvaltningen från och med 2020. När det gäller inrikesministeriet, justitieministeriet och försvarsministeriet beslutades det dock att sparmålet minskas till 0,3 procent. När besparingen kumuleras innebär den en nedskärning på 30 miljoner euro av omkostnaderna inom inrikesministeriets förvaltningsområde fram till 2029. Sparmålet i enlighet med det ursprungliga procenttalet 0,5 skulle ha varit t.o.m. 49 miljoner.

Trots lättnaden riktas det på lång sikt stora sparkrav mot resurserna hos såväl polisen som andra myndigheter som ansvarar för den inre säkerheten.

Siffrorna i pressmeddelandet kan ändras, och de är slutliga efter statsrådets allmänna sammanträde den 13 april 2018.

Ytterligare information

Jukka Aalto, avdelningschef, tfn 040 570 5124, [email protected]
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 040 537 9897, [email protected]
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 513 1539 (begäran om intervjuer med minister Mykkänen)